ZPM MREŽNIK – AVGUST  2020

ZPM MREŽNIK – MAREC  2020

IPMA SLOCERT CERTIFICIRANJE

Certifikat je listina, s katero nosilec izkazuje svojo usposobljenost – kompetentnost za zmožnost uporabe potrebnega znanja in/ali veščin ter primernost osebnostnih lastnosti za uspešno in učinkovito obvladovanje projektov.

IPMA SloCert

PROJEKTNI FORUM

PROJEKTNA MREŽA

PROJEKTNA SLOVENIJA

ZPM MREŽNIK

PROJEKTNI MANAGER LETA