Brezplačna delavnica

posted in: Nerazvrščeno | 0

ZPM bo 6.10.2015 organiziral brezplačno delavnico na temo priprave projektov v okviru nove finančne perspektive 2014-2020. Prvi javni razpisi za pridobitev sredstev za izvedbo projektov so namreč že na voljo.

Na delavnici bomo spregovorili o pripravi projektov z vidika stroke projektnega managementa ter preko tega o ključnih pojmih, ki vplivajo na uspešnost prijave projektov na javnih razpisih. Izkušnje namreč kažejo, da imajo po eni strani prijavitelji projektov vse prevečkrat ob pripravi projektov premalo znanja o projektnem managementu, po drugi strani pa navodila razpisodajalcev o pripravi projektov pogosto temeljijo na predpostavki, da so prijavitelji strokovno in terminološko podkovani na tem področju. Zato prihaja že ob pripravi projektov do neskladja med razumevanjem zahtev razpisne dokumentacije in vloge prijaviteljev projektov ter na drugi strani pričakovanji recenzentov prijav. Delavnico bo vodil dr. Igor Vrečko, predsednik Slovenskega združenja za projektni management.

Delavnica bo potekala 6.10.2015 v Tehnološkem parku v Ljubljani (Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana) od 9.30 do 13.30.

Dodatne informacije: rok@zpm.si

 

Razpis IPMA® SloCert 2015

posted in: Nerazvrščeno | 0

V mesecu septembru se zaključuje prijavni rok za prijavo na jesenski rok certificiranja IPMA® SloCert 2015. Več informacij o programu si lahko preberete v nadaljevanju.

V programu IPMA® SloCert 2015 ohranjamo spremembe, ki smo jih vpeljali v preteklih letih in se navezujejo predvsem na dinamiko izvajanja certifikacijskega procesa. Tako imamo nadalje dva celovita in zaključena ciklusa certificiranja. Prvi cikel, t.im. spomladanski cikel, se prične maja in se zaključi julija (za raven D) oziroma novembra (za ravni A, B in C); drugi cikel, t.im. jesenski cikel, pa se prične v začetku septembra in se konča decembra (za raven D) oziroma v začetku marca 2015 (za ravni A, B in C).

Tako smo uspeli občutno skrajšati čas, od kar se kandidat odloči za vključitev v postopek certifikacije pa do trenutka, ko sam cerifikat tudi dejansko prejme. Prav tako to pomeni, da kandidat, ki se je v preklosti odločil npr. maja za certificiranje in je moral počakati na nov cikel naslednje leto ter je proces certifikacije zaključil še eno leto kasneje (pravzaprav 22 mesecev po tem, ko se je odločil certificirati), sedaj lahko to opravi najkasneje do marca naslednjega leta (torej 10 mesecev kasneje).

IPMA SloCert Certifikati A, B in C

AktivnostCikel 1 Cikel 2
Rok za prijavo kandidatov 11.3.2015 11.9.2015 (podaljšano do 20.9.2015)
Info dan in razgovori s kandidati 1.4.2015 24.9.2015
Delavnica o okoljskih kompetencah (opc.)8.4.20157.10.2015
Delavnica o teh. kompetencah 1 (opc.)6.4.20155.10.2015
Delavnica o teh. kompetencah 2 (opc.)15.4.201514.10.2015
Delavnica o vedenjskih kompetencah (opc.)16.4.201512.10.2015
Delavnica – Reševanje problema in pogovor s kandidati 13.5.2015 28.10.2015
1. izpitni rok 20.5.2015 2.12.2015
2. izpitni rok 18.6.2015 5.1.2016
Pogovori s kandidati o pripravi poročil individualno do 1.7.2015 20.1.2016
Predaja poročil 25.9.2015 25.3.2016
Ocena poročil 9.10.2015 8.4.2016
Zagovori poročil 16.11.2015 16.5.2016

Certifikati D

Aktivnost     CIKEL 1    CIKEL 2
Rok za prijavo kandidatov  11. 3. 2015  11. 9. 2015 (podaljšano do 20.9.2015)
Info dan in razgovori s kandidati1.4. 2015  24. 9. 2015
Delavnica o okoljskih kompetencah (opc.)  8. 4. 2015  7. 10. 2015
Delavnica o teh. kompetencah 1 (opc.)  9. 4. 2015  8. 10. 2015
Delavnica o teh. kompetencah 2 (opc.)  15. 4. 2015  14. 10. 2015
Delavnica o vedenjskih kompetencah (opc.)  16. 4. 2015  15. 10. 2015
1. izpitni rok  20. 5. 2015   2. 12. 2015
2. izpitni rok  18. 6. 2014   7. 1. 2016

Recertifikacija

AktivnostiCikel 1Cikel 2
Rok za prijavo kandidatov 11.3.201511.9.2015 (podaljšano do 20.9.2015)
Predaja dokumentacije 25.3.201514.10.2015
Ocena kandidatov 22.4.20152.12.2015