Sodelovanje Slovenije z Madžarsko in Avstrijo

posted in: Nerazvrščeno | 0

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi Organa upravljanja, je objavila dva javna razpisa za predložitev projektov v okviru Programov sodelovanja Slovenije z Avstrijo in Madžarsko za obdobje 2014-2020. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja.

Rok za oddajo projektnih predlogov v okviru prvega razpisanega roka je 12.2.2016.

Več informacij o obeh razpisi lahko pridobite na uradnih spletnih straneh programov:

SI Interreg V-A Slovenija-MadžarskaSI Interreg SI-AT