IPMA SloCert – Aktualni razpis

V programu IPMA® SloCert 2015 ohranjamo spremembe, ki smo jih vpeljali v preteklih letih in priporočene z zadnje validacije sistema. Zajemajo uvedbo določenih poenostavitev in obrazcev v prid kandidatov, ki želijo pristopiti k postopku certificiranja.

Tako imamo tudi letos dva celovita in zaključena cikla certificiranja. Prvi, spomladanski je že odprt za prijave, ki jih je možno posredovati do 15. 3. 2015 skladno s spodaj objavljenim terminskim načrtom. Zaključi se junija (za raven D) oziroma novembra (za ravni A, B in C); drugi, jesenski cikel, pa se prične v začetku septembra in se konča decembra (za raven D) oziroma v začetku marca 2016 (za ravni A, B in C).

Ob tem je pomembno zagotoviti, na eni strani dovolj časa za priprave kandidatov in na drugi fleksibilnost pri zaključku postopka certificiranja. V izjemnih primerih, ko se prijavi najmanj pet kandidatov iz enega podjetja, je mogoče organizirati za njih poseben informacijski dan, skladno z željami prijavljencev tudi izven roka objavljenega na spletni strani. Vsak kandidat ima možnost, da se primerno pripravi na certificiranje, potem ko je opravil pisni izpit pa je odvisno predvsem od njegove volje in časa, da pripravi ustrezno poročilo (za ravni A, B in C) in lahko individualno zaključi proces, ko je opravil zagovor pred komisijo ocenjevalcev, še preden je cikel zaključen. Zagovor v takih primerih organizira njegov vodilni ocenjevalec.

IPMA SloCert Certifikati A, B in C

AktivnostCikel 1 Cikel 2
Rok za prijavo kandidatov 11.3.2015 11.9.2015 (podaljšano do 20.9.2015)
Info dan in razgovori s kandidati 1.4.2015 24.9.2015
Delavnica o okoljskih kompetencah (opc.)8.4.20157.10.2015
Delavnica o teh. kompetencah 1 (opc.)6.4.20155.10.2015
Delavnica o teh. kompetencah 2 (opc.)15.4.201514.10.2015
Delavnica o vedenjskih kompetencah (opc.)16.4.201512.10.2015
Delavnica – Reševanje problema in pogovor s kandidati 13.5.2015 28.10.2015
1. izpitni rok 20.5.2015 2.12.2015
2. izpitni rok 18.6.2015 5.1.2016
Pogovori s kandidati o pripravi poročil individualno do 1.7.2015 20.1.2016
Predaja poročil 25.9.2015 25.3.2016
Ocena poročil 9.10.2015 8.4.2016
Zagovori poročil 16.11.2015 16.5.2016

Certifikati D

Aktivnost     CIKEL 1    CIKEL 2
Rok za prijavo kandidatov  11. 3. 2015  11. 9. 2015 (podaljšano do 20.9.2015)
Info dan in razgovori s kandidati1.4. 2015  24. 9. 2015
Delavnica o okoljskih kompetencah (opc.)  8. 4. 2015  7. 10. 2015
Delavnica o teh. kompetencah 1 (opc.)  9. 4. 2015  8. 10. 2015
Delavnica o teh. kompetencah 2 (opc.)  15. 4. 2015  14. 10. 2015
Delavnica o vedenjskih kompetencah (opc.)  16. 4. 2015  15. 10. 2015
1. izpitni rok  20. 5. 2015   2. 12. 2015
2. izpitni rok  18. 6. 2014   7. 1. 2016

Recertifikacija

AktivnostiCikel 1Cikel 2
Rok za prijavo kandidatov 11.3.201511.9.2015 (podaljšano do 20.9.2015)
Predaja dokumentacije 25.3.201514.10.2015
Ocena kandidatov 22.4.20152.12.2015