Prvi častni član ZPM – dr. Anton Hauc

posted in: Nerazvrščeno | 0

Slovensko združenje za projektni management je dobilo svojega prvega častnega člana. Člani združenja so na skupščini 2015 soglasno potrdili predlog izvršilnega odbora ZPM, da se prvi naziv častnega člana združenja, kot je opredeljen v statutu ZPM, podeli ustanovitelju in prvemu predsedniku združenja, prof. dr. Antonu Haucu. Nekaj kratkih informacij o dosežkih prof. dr. Antona Hauca na področju projektnega managementa lahko preberete v priloženem dokumentu, intervju z njim po podelitvi naziva pa v 2. številki ZPM mrežnika na straneh 10 – 17 (http://zpm-si.com/wp-content/uploads/flipbook/2/book.html).

Podelitev naziva castni clan_Anton Huac_2015

Skupščina 2015

posted in: Nerazvrščeno | 0
Preteklo je že leto dni od zadnje skupščine našega združenja. V tem letu smo uspeli v združenju realizirati mnogo razvojnih projektov, zagnati številne strateške projekte, ki so še v teku, ob vsem tem pa oblikovali vrsto novih predlogov, ki še čakajo na realizacijo in bodo neposredno koristni tako članom našega združenja, kot tudi širšemu projektnemu okolju Slovenije in celotne regije. Več o aktualnih novostih našega združenja lahko preberete na novi spletni strani – http://zpm-si.com/, podrobneje pa bomo o tem govorili na skupščini in Projektnem forumu 2015, ki je tik pred vrati.
Zato Vas vabimo na redno letno skupščino Slovenskega združenja za projektni management, ki bo potekala
23. aprila 2015 ob 17.00.
Pred skupščino bo potekal tudi Projektni forum, zato je smiselno, da se ga tudi udeležite.
Vabilo z dnevni redom si lahko ogledate v prilogi.

ZPM mrežnik

posted in: Nerazvrščeno | 0

Z velikim veseljem vam predstavljamo nov produkt Slovenskega združenja za projektni management.

ZPM mrežnik je e-revija, namenjena posredovanju splošnih in informativnih novic o dogajanju na področju projektov in projektnega managementa v Sloveniji in širše po svetu. ZPM mrežnik bralce tudi informira o vseh programih in aktivnostih ZPM, vsebuje pa še različne zanimive intervjuje in predstavitve projektnih dosežkov članov ZPM in širše projektne skupnosti. ZPM mrežnik bo poslej izhajal trikrat letno (februar, junij, november), vse številke pa bodo objavljene na spletnih straneh ZPM.

unnamed

Projektni forum 2015

posted in: Nerazvrščeno | 0

Projektni forum je tradicionalni in osrednji slovenski dogodek, ki omogoča pregled nad stanjem in pogled v prihodnost projektnega menedžmenta v Sloveniji. Na forumu pričakujemo preko sto strokovnjakov, s katerimi boste lahko izmenjali mnenja ter poiskali praktične rešitve v strokovnem in družabnem delu programa.

Zakaj Refresh?

Projektni forum 2015 bo potekal 23.4.2015 v Ljubljani pod sloganom Refresh, kjer bomo udeležencem v skupnem vrtincu projektov ponudili zanimive projektne zgodbe.

Sprememba, prenova, osvežitev in nov način dela so besede, ki zaznamujejo Slovensko združenje za projektni management v letu 2015. ZPM z letom 2015 uvaja precej sprememb in novosti. Najbolj že očitna sprememba je osvežitev celostne grafične podobe združenja in prenova spletne strani, izpostaviti pa velja tudi skorajšnjo prenovo nekaterih programov in uvedbo novih programov ZPM ter izgrajevanje omrežja ZPM z vzpostavljanjem Strateškega sveta ZPM in Partnerstva ZPM.

Popolno osvežitev dobiva tudi Projektni forum, ki smo ga prenovili tako konceptualno, kot tudi vsebinsko. Dogodek bo tokrat zgolj enodnevni, vendar bomo skozi dan ponudili številne osvežene vsebinske sklope kot so strokovna predavanja, okrogla miza, intervju, soočenje mnenj in še kaj. Zaradi dostopne cene pa bomo Projektni forum 2015 omogočili večjemu številu udeležencev.

 

ProgramPrijavaSplošne informacijeGovornikiPredstavitevPartnerji

 

Prenova grafične podobe in programov ZPM

posted in: Nerazvrščeno | 0

ZPM z letom 2015 uvaja precej sprememb in novosti, vse s ciljem povečevanja zadovoljstva svojih članov in povečevanja zanimanja in informiranja širše javnosti o dejavnostih in programih ZPM. Verjetno najbolj že očitna sprememba je osvežitev celostne grafične podobe združenja in prenova spletne strani, izpostaviti pa velja tudi skorajšnjo prenovo nekaterih programov in uvedbo novih programov ZPM ter izgrajevanje omrežja ZPM z vzpostavljanjem Strateškega sveta ZPM in Partnerstva ZPM.

Osvežena celostna grafična podoba ZPM ohranja ključne tradicionalne elemente pretekle grafične podobe združenja, se pa z novimi barvami in oblikami približuje aktualnim svetovnim trendom na tem področju. Sfere v novem logotipu združenja govorijo po eni strani o globalnih razsežnostih projektov, po drugi strani pa predstavljajo časovnico projekta in s 3D obliko vsestransko dinamiko poteka, koordinacije, usklajevanj in integracij projektov. Rdeča linija v logotipu opozarja na potrebo po obvladovanju kritičnih časovnih poti in ostalih kritičnih izzivov, s katerimi se zmeraj znova spopadajo projektni managerji.

Prenova spletne strani ZPM je projekt, ki je bil dolgo časa na listi predvidenih razvojnih projektov združenja. V letu 2014 je zagon projekta dobil »zeleno luč« in danes ima ZPM spletno stran, ki je tehnološko modernizirana, prilagojena trendom brskanja in prebiranja spletnih strani z najnovejšimi tovrstnimi napravami, predvsem pa je po vsebini bolj bogata, bolje strukturirana in dinamična. Spletna stran bo v prihodnje deležna stalnih dopolnitev in prenov, zato jo velja redno obiskovati!

Revija Projektna mreža Slovenije bo v prihodnje bolj strokovna revija in manj splošno-informativna revija. To pomeni, da bo revija sestavljena izključno iz strokovnih in znanstvenih člankov, namenjenih širitvi znanj in predstavitvi najnovejših spoznanj slovenskih in tujih strokovnjakov in raziskovalcev s področja projektnega managementa ter drugih presečnih področij. Revija dobiva novo grafično podobo in nekoliko manjši format, ki pa je v svetu običajen za tovrstne strokovne revije. Letno bosta izšli dve številki (aprila in septembra), v vsaki pa bo objavljenih po pet člankov. Revija bo prešla v elektronsko obliko in bo objavljana na spletni strani ZPM, v tiskani obliki pa bo ostala za korporacijske člane ZPM, za knjižnice in posamezne naročnike revije.

Uvajamo novo e-revijo z imenom ZPM Mrežnik, katera bo namenjena posredovanju bolj splošnih in informativnih novic o dogajanju na področju projektov in projektnega managementa v Sloveniji in širše po svetu. Bralce bo ZPM Mrežnik tudi informiral o vseh programih in aktivnostih ZPM, vseboval pa bo še različne zanimive intervjuje in predstavitve projektnih dosežkov članov ZPM. ZPM Mrežnik bo izhajal trikrat letno (februar, junij, november), vse številke pa bodo objavljene na spletnih straneh ZPM.

Projektni forum ostaja ključen strokoven dogodek, ki ga vsako leto organizira ZPM, vendar bo v prihodnje namesto dva dni potekal en dan. Namen Projektnega foruma bo po eni strani nadalje posredovanje aktualnih strokovnih vsebin, pomembno bolj pa bo namenjen promoviranju stroke projektnega managementa in ozaveščanju projektnih managerjev in drugih, ki se srečujejo s projektnim delom ali delom v povezavi s projekti, o ZPM. Govorci na Projektnem forumu bodo skrbno izbrani posamezniki, pač glede na vsebino in namen posameznega foruma.

Uvajamo nov program – ZPM dogodki. Gre za krajše, 4-urne dogodke, ki bodo potekali v obliki delavnic, razprav, predstavitev, okroglih miz, intervjujev ali seminarjev. Prvenstveno bodo namenjeni širjenju znanj udeležencev, izmenjavi izkušenj med udeleženci teh dogodkov, oblikovanju razvojnih iniciativ in podobno. Letno bomo organizirali pet takšnih dogodkov in sicer v mesecih: januar, marec, maj, september in november.

Programa IPMA SloCert in ZPM Educa ostajata do nadaljnjega konceptualno nespremenjena, bosta pa deležna določenih organizacijskih sprememb, o katerih bomo naše člane sproti obveščali.

Korporacijski člani ZPM bodo v prihodnje bolj povezani in izpostavljeni v ZPM. Prvi ukrep je že ta, da imajo korporacijski člani bistveno bolj vidno mesto na spletni strani združenja, v prihodnje pa bodo tudi bolj promocijsko izpostavljeni na različnih dogodkih ZPM. Najvišji predstavniki korporacijskih članov bodo imeli tudi možnost sodelovati v Strateškem svetu ZPM in tako soupravljati z združenjem.

ZPM bo s svojimi aktivnostmi dajal vse večji poudarek integriranju in spodbujanju integracij med različnimi posamezniki in organizacijami, ki imajo pomemben vpliv ali vlogo v slovenskem in širšem projektnem okolju. V mislih imamo posameznike in organizacije, ki se ukvarjajo z razvojem programskih rešitev za delo na projektih, z izgrajevanjem infrastrukture za podporo projektnemu delu, s spremljanjem in pripravljanjem projektov za nacionalne in mednarodne projektne razpise, s finančnimi in računovodskimi posebnostmi projektnega managementa in podobno. Takšne posameznike in organizacije ZPM prepoznava kot potencialne Partnerje ZPM, v smislu vzajemnega zagotavljanja razvojnih možnosti.

Navedene spremembe in novosti so tiste, ki so z letom 2015 že bile ali pa bodo realizirane do konca tega leta. Vzporedno pripravljamo še vrsto drugih novostih, ki bodo zagnane v letu 2016 in o katerih vas bomo tudi takrat, podobno kot tokrat, podrobneje informirali. Lahko pa že nakažemo, da bo šlo za novosti v smeri povečevanja vpetosti ZPM v javnem sektorju, izgrajevanje baz organizacij in posameznikov, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, svetovanjem, raziskovanjem in drugimi aktivnostmi na področju projektnega managementa, povečevanje regijske vpetosti združenja in članov ZPM v projektne aktivnosti in drugo.

Vsekakor pa nas lahko najdete tudi na Facebook strani.