Projektna mreža Slovenije – Cenik in naročilo

Cenik tiskane verzije revije za:

      1) FIZIČNE OSEBE:

  • Letna naročnina (dve številki): 18,00 EUR
  • Cena posamezne številke: 9,00 EUR   

      2) PRAVNE OSEBE:

  • Letna naročnina (dve številki): 24,00 EUR
  • Cena posamezne številke: 12,00 EUR   

V ceni letne naročnine in posamezne številke je že vštet DDV. Odjava naročila je mogoča dva meseca pred iztekom tekočega koledarskega leta za naslednji letnik revije.

Če sklenete naročnino za tri ali več izvodov revije, vam bomo priznali 10 odstotni popust.

V primeru, da se odločite za sklenitev naročniškega razmerja, vas prosimo, da nam:

V kolikor potrebujete več informacij o reviji, se lahko obrnete na odgovornega urednika revije, dr. Iztoka Palčiča (iztok.palcic@um.si) ali na tehnično urednico dr. Tanjo Arh (tanja@e5.ijs.si). Lahko pa pokličete tudi v sekretariat Združenja (tel.: 031 795/195), kjer Vam bo informacije posredoval sekretar Rok Petje.