Dodatne informacije

Dodatne informacije o programu:

Slovensko združenje za projektni management
Program ZPM EDUCA
doc. dr. Tanja Arh
Stegne 7, 1000 Ljubljana
E-pošta: educa@zpm-si.com

ZPM-Logo-vektor-4

MCPZ – Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
Pogram ZPM EDUCA
Grega Sodja
Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana
E-pošta: seminarji@mcpz.si

Logo z MCPZ