20. september 2018 - Ljubljana

Projektni forum 2018

Projektni management v dobi digitalizacije

Prijava
Odštevamo
01

Prijava

Člani

80€

Prijava
02

PRIJAVA NA DOGODEK

Slovensko združenje za projektni management

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Elektronska pošta
rok@zpm.si
Rok Petje, ZPM sekretar

031 795 195

04

KONTAKT

Slovensko združenje za projektni management

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Elektronska pošta
rok@zpm.si
Rok Petje, ZPM sekretar

031 795 195