FOTOGALERIJA

Predstavitev Julija Škarabot Plesničar

Predstavitev dr. Peter Wostner

Projektizacija v jedru spreminjanja in krepitve projektnega managementa

Projektizacija je trend postopnega prehajanja temeljnega načina delovanja organizacij od izvajanja pretežno kontinuiranih poslovnih procesov k projektom, projektnemu managementu in ostalim projektnim strukturam. Gre za novost v človeški družbi in poslovnem svetu, katero ni več možno, še manj pa pametno spregledati, saj pomembno spreminja ustaljene načine organiziranja in vodenja vseh temeljenjih procesov v organizacijah.

O izzivih projektizacije v slovenskem gospodarstvu bo govora na Projektnem forumu 2022, ki bo potekal 7. aprila 2022 v Radisson Blu Plaza hotelu v Ljubljani.

Pogled poslovodstva na krepitev njihove vloge v projektnem okolju podjetja

Managiranje podjetja danes v pomembnem delu pomeni tudi managiranje projektizacije v podjetju. Kako direktorji podjetij gledajo na projekte v njihovih organizacijah, kako zagotavljajo, prepoznavajo in razvijajo kader za delo v projektnem okolju, kdo so in kako določajo projektne vodje, kako zagotavljajo ustrezno avtoriteto in podporo projektnim vodjem, kako načrtujejo krepitev projektnega okolja v njihovem podjetju…je samo nekaj vprašanj, na katera bodo na okrogli mizi odgovarjali direktorji uspešnih slovenskih podjetij.

Strokovna predavanja: Per partes obvladovanje projektizacije

Obvladovanje projektizacije je kompleksen izziv, h kateremu je potrebno pristopiti po delih – per partes. Med te dele spada tudi obravnava posebnosti digitalnih projektov, katerih učinke je težko spraviti v klasični ROI, pa obravnava celovite evalvacije projektov, in pa, seveda, obravnava orodij za podporo uspešnemu obvladovanju projektnega okolja, konkretno ekosistema Microsoft 365 danes in jutri. O teh temah bodo skozi predavanja govorili in spodbujali razpravo naši izkušeni gostje.

Direktorji in vodje projektnih pisarn o vlogah in razvoju njihove organizacijske enote

Na okrogli mizi bomo gostili direktorje in vodje projektnih pisarn treh velikih in pomembnih slovenskih podjetij. Spoznavali bomo, kako so oblikovane njihove projektne pisarne in oddelki, kako ocenjujejo uspešnost zaključenih projektov, kako pripomorejo k zagotavljanju usposobljenih in kompetentnih projektnih vodij in članov projektnih timov, kako motivirajo sodelavce na projektih ter katera IKT in druga orodja uporabljajo za vodenje projektov.

08.30 – 9.00
Registracija udeležencev

 

Čas za jutranjo kavo
09.00 – 9.15
dr. Igor Vrečko
Slovensko združenje za projektni management
Uvodni nagovor predsednika ZPM

 

09.15 – 9.30
Predstavnik MGRT
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Uvodna popotnica MGRT v Projektni forum 2022
09.30 – 10.00
dr. Peter Wostner
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj – Sekretar
Poti in stran poti digitalizacije, preobrazbe in produktivnosti v Sloveniji

 

10.00 – 11.00
Okrogla miza
dr. Jana Krapež Trošt
izvršna direktorica – Bia Separations d.o.o.

Franci Pliberšek
generalni direktor – Mik d.o.o., Celje
Tone Stanovnik
direktor – Špica International d.o.o.
prof. dr. Igor Vrečko
predsednik ZPM – moderator okrogle mize
Pogled poslovodstva na krepitev njihove vloge v projektnem okolju podjetja
11.00 – 11.30
Odmor

 

Čas za sprostitev in navezovanje stikov 
11.30 – 13.00
Strokovna predavanja
Aleš Štempihar
Askit d.o.o.
Julija Škarabot Plesničar
Solvero d.o.o.
Rok Godec
B2 IT d.o.o.
Per partes obvladovanje projektizacije
Posebnosti digitalnih projektov – tudi ROI ni več kar je bil

 

Evalvacija projektov

 

Orodja za učinkovitejše vodenje, spremljanje in optimizacijo projektov
13.00 – 13.30
Odmor

 

Čas za sprostitev in navezovanje stikov 
13.30 – 13.45
Kristijan Pukšič
Slovensko združenje za projektni management
Podelitev IPMA Slocert certifikatov
13.45 – 14.45
Okrogla miza 
Boris Šajnović
vodja projektne pisarne – ISKRA d.o.o.
Katja Slokan
vodja projektne pisarne – Slovenske železnice d.o.o.
Andrej Kovačič
direktor – upravljanje razvojnih potreb in projektov – Petrol d.d. 
Boštjan Pišotek
moderator okrogle mize – HESS d.o.o.

Direktorji in vodje projektnih pisarn o vlogah in razvoju njihove organizacijske enote
14.45 – 15.00
dr. Igor Vrečko
Slovensko združenje za projektni management

 

 

Sklepne misli predsednika ZPM
 

 

15.00 – 16.00
Kosilo

 

Kulinarično razvajanje ter priložnost za pogovor

Prijave so končane

72 EUR + ddv

Cena za člane ZPM (40% popust)

Prijave so končane

120 EUR + ddv

Redna kotizacija (od 7.3.2022 naprej)

Prijave so končane

NI VEČ MOGOČA

Za prijave do 6.3.2022 (20% popust)

Prijave so končane

72 EUR + ddv

Korporacijski člani (40% popust)

Prijave so končane

78 EUR + ddv

IPMA Slocert (35% popust)

Prijave so končane

90 EUR + ddv/osebo

Vsaj 3 osebe (25% popust)

* Za študente velja članska cena ZPM (40% popust na redno kotizacijo).

** Ukrepe za zajezitev širjenja okužb bomo prilagodili glede na epidemiološko situacijo v državi. O tem bomo prijavljene obvestili en teden pred samim dogodkom.

*** Brezplačna odjava je mogoča do 31. 3. 2022. Kasneje za odjave od 1. 4. 2022 do 5. 4. 2022 obračunamo 40% manipulativnih stroškov. Kasnejše odjave niso mogoče. V primeru okužbe Covid-19 (in potrdila/odločbe) je mogoča odjava od dogodka do 6. 4. 2022. V tem primeru povrnemo celotno prijavnino.

 

IPMA model kompetenc projektnega managementa

IPMA, kot mednarodno združenje za projektni management, je razvila model kompetenc projektnega managementa po katerem se opravlja certifikacija. Najnovejša verzija ICB 4.0, je vstopila v veljavo leta 2019. V okviru IPMA® poteka mednarodno certificiranje strokovnjakov s področja projektnega managementa, kar v Sloveniji izvaja ZPM s programom “IPMA® SloCert”. Certifikat je listina, s katero nosilec izkazuje svojo usposobljenost – kompetentnost za zmožnost uporabe potrebnega znanja in/ali veščin ter primernost osebnostnih lastnosti za uspešno in učinkovito obvladovanje projektov.

Več o kompetencah ter o IPMA® SloCert programu bomo predstavili tudi na Projektnem forumu 2022, kjer bomo podeliti tudi certifikate kandidatom in kandidatkam, ki so že zaključili s samim certificiranjem. Če se želite prijaviti v postopek IPMA Slocert lahko informacije in prijavnico najdete na spletni strani certificiranja.

 

Lokacija konference

Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana
Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana

PRETEKLI DOGODKI

Kontaktirajte nas

Slovensko združenje za projektni management
Stegne 7, 1000 Ljubljana

Vodja Projektnega foruma:
Kristijan Pukšič
E-pošta: kristijan.puksic@zpm.si
Tel: 031 813 054

 

9 + 12 =