Select Page

Digitalizacija kot osnova pospešenega razvoja, tudi projektnega managementa

Boris Koprivnikar
minister v Vladi RS 2014 – 2018

Sistematična in usklajena digitalizacija državne uprave in družbe kot celote pomembno in dolgoročno prispeva k bolj učinkovitemu upravljanju sistemov ter bolj pametnemu odločanju na osnovi realnih podatkov. Ključna je tudi za uspešno vodenje projektov, saj je potrebno pridobivati in uporabljati različne podatkovne vire, ki omogočajo načrtovanje, izvajanje in nadzor kompleksnih projektov. Orodja in podatki za spremljanje projektov so tako pomemben del učinkovitega upravljanja in predvsem razvoja kompleksnih javnih sistemov, pa tudi zahtevnih podjetniških projektov.