Select Page

Digitalizacija projektnega vodenja v večjih podjetjih

 mag. Matjaž Madžarac
Telekom Slovenije, d.d.

V prispevku bodo predstavljene koristi digitalizacije posameznih faz in korakov življenjskega cikla projektov ter izzive, ki se ob tem pojavljajo v praksi. Med temi bodo kot ključne izpostavljene in predstavljene potrebne kompetence in usposobljenost vseh tistih, ki so vključeni v vodenje ali izvajanje projektov skozi njihove različne faze. Digitalizacija projektnega vodenja z vzpostavljanjem (lahko tudi najsodobnejše) informacijske podpore, brez vzporedne izgradnje ali nadgradnje potrebne kompetentnosti sodelujočih, namreč ne more voditi do ustrezne uspešnosti procesa digitalizacije.

V prispevku bo predstavljen tudi eden od možnih pristopov k digitalizaciji projektnega vodenja v večjih podjetjih. Ob tem bo predstavljen konkreten praktični primer takšne vpeljave, kot je bila izvedena v podjetju Telekomu Slovenije.