Select Page

Nove zahteve managementa razvojnih projektov četrte industrijske revolucije

 Prof. Dr. Brane Semolič

LENS Living Lab & Kompetenčni center ROBOFLEX

 

Za post-globalizacijsko, industrijsko in družbeno okolje četrte industrijske revolucije je značilna digitalizacija in virtualizacija poslovanja vseh dejavnosti. Na digitalizacijo vezane omogočitvene tehnologije (CCS-IoT, robotika, 3D tiskanje itd.) omogočajo hitrejše, fleksibilnejše in bolj učinkovite načine  zadovoljevanja specifičnih potreb sodobnega posameznika, organizacije in družbe nasploh. Splošna prilagojenost novim razmeram v sodobnem digitaliziranem poslovnem okolju se meri z digitalno zrelostjo, ki kaže na to, kako se neka organizacija učinkovito prilagaja rastočemu digitaliziranemu poslovnemu okolju. Procesi digitalizacije so v bistvu inovacijski procesi. Gre za kompleksne procese, kjer se prepletajo kompleksnost poslovnih interesov, tehnologij, organizacij, različnih strok in poslovnih kultur. Digitalna in inovacijska pismenost, podprta s kulturo sodelovanja na vseh ravneh in področjih poslovanja, postajata ključna sposobnost sodobnih organizacijskih sistemov. Odprtost in razvojno sodelovanje s poslovnimi partnerji vrednostne verige ter koriščenje regionalnih in mednarodnih inovacijskih potencialov postajajo eden izmed pogojev poslovne uspešnosti sodobnih organizacij. Raziskovalna in inovacijska dejavnost ni več samo domena velikih podjetij in akademskega okolja. Vse več je primerov mednarodno uspešnih majhnih in srednje velikih tehnološko naprednih podjetij, ki s pridom izkoriščajo danosti novih tehnologij in uporabljajo nove poslovne modele prilagojene potrebam vse bolj digitaliziranega globalnega tržišča.

Ključ je sposobnost hitrega prilagajanja, razvoja ter doseganja globalne konkurenčnosti. Gre za inovacijske procese, ki imajo značaj različnih oblik industrijskih raziskovalno-inovacijskih in razvojnih (RIR) projektov. Projektni poslovni procesi  so glavni integrator medorganizacijskih vrednostnih verig in njihovih inovacijskih dejavnosti. Managemet RIR programov, projektnih portfeljev in projektov postaja tako ena izmed kritičnih kompetenc inovacijske uspešnosti sodobne organizacije in partnerstev različnih vrednostnih verig.

Skladno s tem se razvijajo tudi kompetence projektnega managementa (PM 4.0), ki nadgrajujejo obstoječe kompetence z manjkajočimi znanji in spretnostmi, ki jih zahteva Industrija in družba 4.0