Select Page

Novi poudarki na področju projektnega managementa v času digitalizacije

Brigita Gajšek1, Jure Kovač2

1Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

2Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

 

V zadnjih letih doživljamo povečevanje števila in pomembnosti projektov v družbi. Raziskava o projektnih aktivnostih v Nemčiji je pokazala, da so projektne aktivnosti leta 2013 ustvarile več kot tretjino nemškega BDP in predvideva rast prispevka na 50% do leta 2020. Poleg tega smo priče digitalizaciji, ki je ne razumemo več kot zgolj tehnologijo za digitizacijo informacij na papirju ali kot ustvarjanje vzporednega digitalnega sveta realnemu. Digitalizacija spaja digitalno in realno v en svet prihodnosti. Pri tem je obstoj digitalno zapisanih informacij šele osnova za napredno digitalizacijo, ki se nanaša na omogočanje poslovnih procesov, širše tudi poslovnih funkcij in modelov, z uporabo digitalnih tehnologij. Digitizirane podatke se s pomočjo uporabe digitalne tehnologije poskuša čim učinkoviteje spremeniti v znanje, potrebno za poslovno uspešnost. Digitalizacija spreminja način dela in življenja, saj presega zgolj uvajanje sodobne digitalne tehnologije. Poraja se zahteva po koreniti spremembi poslovnih modelov, saj obstoječi vse manj ustrezajo pogojem in zahtevam digitalne dobe. Digitalna transformacija posega tudi na področje projektnega managementa, kar zahteva njihovo ponovno definiranje in daje nov zagon razvoju stroke projektnega managementa. Prispevek podaja glavne izzive projektnega managementa v dobi digitalizacije in smeri iskanja rešitev zanje.