IPMA SloCert – Dodatne informacije

Dodatne informacije o programu IPMA® SloCert so na voljo na sedežu Združenja za projektni management ali pa pri:

Mednarodno verificirani in akreditirani ocenjevalci

Ocenjevalci v programu “IPMA® SloCert” so izkušeni projektni menedžerji iz različnih panog in področij delovanja. Vsi  imajo certifikate in so akreditirani po sistemu IPMA® SloCert. V programu “IPMA® SloCert” kot ocenjevalci sodelujejo:

  • ga. Neda Bogdanovič Golič
  • prof. dr. Anton Hauc
  • mag. Andrej Kerin
  • prof. dr. Brane Semolič
  • g. Božidar Slivnjak
  • prof. dr. Andrej Škarabot

Po trije (pri ravneh A in B) oziroma dva (pri ravneh C in D) ocenjevalca kot ocenjevalna komisija ocenjujejo posameznega kandidata od njegove prijave naprej, pa vse do zaključka postopka certificiranja.