Letošnja konferenca Projektno vodenje v praksi prinaša eno najbolj zahtevnih tematik projektnega managementa, to je obvladovanje multi-projektnega okolja in razpoložljivosti virov. Danes je ena glavnih težav organizacij, da imajo preveč projektov v izvedbi, kar pomeni, da so projektni viri pogosto prezasedeni, zamiki na enem projektu pa pomenijo premike tudi pri drugih projektih, Trg in kupci medtem ne čakajo, da boste obvladali svoje izzive multi-projektnega dela, temveč se preusmerijo k tistim, pri katerih teh težav ne občutijo. V prvem uvodnem predavanju bomo zato spoznali posebno metodo upravljanja virov v zahtevnih multi-projektnih okoljih.

V multi-projektno okolje pogosto vstopajo tudi udeleženci izven organizacij, kot npr. dobavitelji, ali pa udeleženci ostalih delov upravljanja organizacij, kot npr. produktno vodenje. Pogosto pa tudi oboji hkrati. V drugem uvodnem predavanju si bomo zato pogledali spoj projektnega in produktnega vodenja s poudarkom na integraciji dobaviteljeva tima v razvoju izdelka v različnih organizacijah, kot npr. v Fordu in Danfossu. Prvi primer iz prakse bo prav tako povezan z izzivi projektnega in produktnega okolja, in sicer v Skupini Iskratel.

Če lahko morda posamezen projekt še obvladujemo “peš” oz. “na roke«, pa v multi-projektnem okolju brez ustreznih orodij ne gre več. Drugi primer iz prakse bo zato namenjen novemu inovativnemu projektnemu orodju iz slovenskega start-up okolja, ki že pobira pozornost v svetu in doma, saj poleg upravljanja projektnega dela vključuje tudi elemente produktnega razvoja (priložnosti in stranke, delovni nalogi), vse v skladu z ISO standardi in revizijsko sledjo za tiste organizacije, ki to potrebujejo.

Praktičnemu prikazu orodja bodo v popoldanskem delu sledile kar tri vzporedne delavnice, tako da bo lahko vsak udeleženec našel zanj zanimiv praktični del, bodisi, da bo to nadaljevanje uvodnega predavanja s prikazom obvladovanja virov na projektih, bodisi gaming komunikacije ali pa praktične vaje za graditev uspešnega sodelovanja različnih timov.

Kot vidite bo tudi tokratna, že deveta, konferenca Projektno vodenje v praksi izredno zanimiva, zato vabljeni k hitri prijavi, da ne bi zmanjkalo prostora za vas.

Več informacij lahko dobite na spletni strani organizatorja: http://www.projektna-praksa.si/