Mednarodne povezave

Slovensko združenje za projektni management je član dveh pomembnih mednarodnih združenj IPMA® in SENET.

International Project Management Association

International Project Management Association (IPMA),
Central Secretariat
PO Box 7905, 1008 AC Amsterdam, Netherlands

Tel: +31 33 247 34 30
Fax: +31 33 246 04 70
E-mail: info@ipma.world
URL: www.ipma.world

Ideja za ustanovitev svetovnega združenja s področja projektnega managementa sega v leto 1965, dve leti kasneje pa je bil na Dunaju izveden prvi mednarodni kongres z udeleženci iz tridesetih držav. Od takrat se je združenje (do leta 1994 se je imenovalo INTERNET) stalno razvijalo in postalo osrednji mednarodni promotor projektnega managementa. Najpomembnejša značilnost združenja je vzporedni razvoj pridruženih nacionalnih članic, ki skrbijo za razvoj stroke projektnega managementa v posameznih državah v matičnem jeziku. IPMA® tako nastopa kot mrežna organizacija nacionalnih združenj.

Trenutno združuje IPMA® preko 70 nacionalnih organizacij v Evropi, pa tudi v Afriki, Aziji, Avstraliji, Severni ter Južni Ameriki. Poslanstvo združenja in njenih članov je promocija odličnosti projektnega managementa v različnih kulturah in v okviru različnih tipov projektov.

Najpomembnejše dejavnosti:

  • Certificiranje
  • Izvedba konferenc
  • Strokovni seminarji (expert seminars)
  • Usposabljenje (training courses)
  • Raziskave na področju projektnega managementa
  • Globalni Forum
  • Založništvo

Svetovni IPMA kongres leta 2006 je bil v Ljubljani.

     

IPMA Main Brochure (ENG)