Mednarodne povezave

Slovensko združenje za projektni management je član treh pomembnih mednarodnih združenj IPMA®, ICEC in SENET.

International Project Management Association

 

PO Box 1167, 3860 BD NIJKERK, The Netherlands
Tel: +31 33 247 34 30
Fax: +31 33 246 04 70
E-mail: info@ipma.ch
URL: http://www.ipma.ch/

Ideja za ustanovitev svetovnega združenja s področja projektnega managementa sega v leto 1965, dve leti kasneje pa je bil na Dunaju izveden prvi mednarodni kongres z udeleženci iz tridesetih držav. Od takrat se je združenje (do leta 1994 se je imenovalo INTERNET) stalno razvijalo in postalo osrednji mednarodni promotor projektnega managementa. Najpomembnejša značilnost združenja je vzporedni razvoj pridruženih nacionalnih članic, ki skrbijo za razvoj stroke projektnega managementa v posameznih državah v matičnem jeziku. IPMA® tako nastopa kot mrežna organizacija nacionalnih združenj.

Trenutno združuje IPMA® preko 30 nacionalnih organizacij, ki vključujejo okoli 20.000 članov, pretežno v Evropi, pa tudi v Afriki in Aziji. Poslanstvo združenja in njenih članov je promocija odličnosti projektnega managementa v različnih kulturah in v okviru različnih tipov projektov. Da IPMA® deluje globalno pa dokazuje tudi tvorno sodelovanje z nacionalnimi združenji v Severni Ameriki in Avstraliji.

Najpomembnejše dejavnosti:

 • Certificiranje
 • Izvedba konferenc
 • Strokovni seminarji (expert seminars)
 • Usposabljenje (training courses)
 • Raziskave na področju projektnega managementa
 • Globalni Forum
 • Založništvo

Svetovni kongres leta 2006 bo v Ljubljani!

The International Cost Engineering Council (ICEC)

URL: http://www.icoste.org/

Svetovno združenje stroškovnih inženirjev je nepolitična in neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1976 s ciljem spodbujati sodelovanje med strokovnjaki, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in nadzorovanjem stroškov (cost engineering, quantity surveying), in projektnimi managerji po celem svetu. Članice ICEC-a izhajajo iz preko 40 držav, v vseh združenjih pa deluje preko 100.000 članov.

Poslanstvo ICEC-a:

 • spodbujanje uporabe stroškovnega inženirstva ter projektnega managementa v dobro človeštva;
 • povezovanje in razvoj strok načrtovanja stroškov, kontrolinga in projektnega managementa;
 • organizacija svetovnega kongresa in regijskih konferenc;
 • spodbujanje razvoja nacionalnega certificiranja.

Svetovni kongres leta 2006 je bil v Ljubljani!