Oblike članstva

INDIVIDUALNO ČLANSTVO (60,00€)

Individualni člani združenja uživajo vse koristi, predstavljene v rubriki Zakaj postati član ZPM. Združenje se trudi permanentno širiti koristnost članstva, zato velja stalno spremljati novosti o tem na spletni strani združenja.

ČLANSTVO ŠTUDENTOV IN DIJAKOV (20,00€)

Članstvo dijakov, študentov in rednih podiplomskih študentov zagotavlja ob bistveno znižani članarini vse ugodnosti, kot jih imajo individualni člani. Ob včlanitvi v združenje morajo dijaki in študenti svoj status izkazati z ustreznim potrdilom.

KORPORACIJSKO ČLANSTVO  (M, L in XL) ZA VSA PODJETJA VKLJUČUJE:

ČLANSTVO M – 450 eur – (3 individualne članarine)

ČLANSTVO L – 650 eur – (4 individualne članarine)

ČLANSTVO XL – 850 eur – (6 individualnih članarin)

Objavo logotipa in podatkov organizacije na spletni strani ZPM med korporacijskimi  člani Slovenskega združenja za projektni management
3x letno prejmejo vaši zaposleni, ki so vključeni v korporacijskem članstvu  e-revijo ZPM Mrežnik (e-revija o projektih in projektnem managementu, ki jo izdaja ZPM predvidoma meseca marca, junija in novembra)
Objava logotipa organizacije v ZPM Mrežniku med korporacijskimi člani  (3x letno)
Možnost objave prostega projektnega delovnega mesta na spletni strani ZPM v rubriki prosta projektna delovna mesta (z nazivom delovnega mesta, imenom organizacije, rokom za prijavo ter povezavo do prijave/informacij)
Pravica do uporabe logotipa ZPM na spletnih straneh vaše organizacije, vaših socialnih omrežjih in v drugih publikacijah vaše organizacije
Možnost objave in predstavitve projekta v ZPM Mrežniku (e-revija)
Možnost objave intervjuja v ZPM Mrežniku z vašimi zaposlenimi vodji projektov
Redno prejemanje e-novic ZPM (prijavljeni posamezni člani iz organizacije)
Možnost vključevanja posameznikov iz vaše organizacije v organe ZPM (izvršilni odbor, nadzorni odbor, strokovni odbor)
Možnost vključevanja posameznikov iz vaše organizacije v strokovne delovne skupine ZPM, hkrati lahko postanejo skrbniki posameznih programov
Sodelovanje pri oblikovanju programa dela in razvoja projektnega managementa v Sloveniji in širše
Posamezniki iz organizacije, ki skozi korporacijsko članstvo postanejo člani ZPM so v tem času tudi člani IPMA (International Project Management Association)
Po e-pošti člane obveščamo o aktivnostih in dogodkih ZPM ter tudi drugih zanimivih dogodkih pod okriljem IPMA
Popusti na kotizacije dogodkov partnerskih organizacij
Zavezanost ustvarjanju boljše javne podobe projektnih managerjev
Prispevek k ugledu poklica projektnega managerja
Večja prepoznavnost vas in vaše organizacije ter večji ugled v družbi
Možnost izvedbe prilagojenega projektnega izobraževanja in delavnic prilagojenih vaši organizaciji in številu vaših zaposlenih – INDIVIDUALNA PONUDBA
Gala slavnostna večerja (prednost pri prijavi in znižana kotizacija za člane ZPM in korporacijske člane ZPM; dogodek je namenjen mreženju)
1x letno ekskluzivni korporacijski dogodek, ki ga organiziramo v sodelovanju z enim od korporacijskih partnerjev ter nanj povabimo ostale korporacijske člane (dogodek je namenjen mreženju)
1x letno brezplačna delavnica za člane ZPM in korporacijske člane ZPM na izbrano tematiko projektnega managementa – maj 2022, Ljubljana (strokovni dogodek)
1x letno ekskluzivna brezplačna delavnica namenjena korporacijskim članom ZPM na izbrano tematiko projektnega managementa – junij 2022 (strokovni dogodek)

DODATNE UGODNOSTI KORPORACIJSKEGA ČLANSTVA M, L in XL SO:

Ugodnost – korporacijsko članstvo XL L M
Število individualnih članarin za zaposlene v organizaciji (1x letno se javijo/posodobijo kontaktni podatki aktualnih zaposlenih, ki so člani v tekočem letu) 6x 4x 3x
Brezplačna izpostavitev prostega projektnega delovnega mesta z logotipom in opisom podjetja/oglasa v ZPM novičniku
Brezplačna izpostavitev prostega projektnega delovnega mesta z osnovno informacijo v ZPM novičniku
Objava prostega projektnega delovnega mesta z logotipom in opisom podjetja/oglasa na socialnih omrežjih ZPM (Facebook, Linkedin)
Objava prostega projektnega delovnega mesta  na socialnih omrežjih ZPM (Facebook, Linkedin)
1x letno brezplačna objava celostranskega (1/1 A4) oglasa v ZPM Mrežniku, ki izhaja 3x letno
1x letno brezplačna objava polstranskega (1/2 A4) oglasa v ZPM Mrežniku, ki izhaja 3x letno
1x letno brezplačna objava tretjinskega (1/3 A4) oglasa v ZPM Mrežniku, ki izhaja 3x letno
Popust pri udeležbi na osrednji letni konferenci projektnega managementa – Projektni forum – 7. APRIL 2022 (*za vključene posamezne člane v okviru korporacijskega članstva) 40% 40% 40%
Popust pri udeležbi na osrednji letni konferenci projektnega managementa – Projektni forum (za ostale zaposlene iz vaše organizacije, ki niso vključeni, kot individualni člani v okviru korporacijskega članstva) 30% 20% 10%
Popust pri udeležbi na mednarodno veljavnem IPMA Slocert certificiranju projektnih managerjev za vse vaše zaposlene 15% 10% 5%
Popust pri udeležbi na poglobljeni dvodnevni projektni delavnici za vse vaše zaposlene – jesen 2022 15% 10% 5%
Popust pri objavi dodatnih oglasov v publikacijah ZPM (ZPM mrežnik, monografija, ki bo izšla v letu 2022) 15% 10% 5%
Popust pri sponzorskih paketih za Projektni forum 2022 in Gala slavnostno večerjo ter druge dogodke ZPM 30% 20% 10%