Oblike članstva

INDIVIDUALNO ČLANSTVO (60,00€)

Individualni člani združenja uživajo vse koristi, predstavljene v rubriki Zakaj postati član ZPM. Združenje se trudi permanentno širiti koristnost članstva, zato velja stalno spremljati novosti o tem na spletni strani združenja.

ČLANSTVO ŠTUDENTOV IN DIJAKOV (20,00€)

Članstvo dijakov, študentov in rednih podiplomskih študentov zagotavlja ob bistveno znižani članarini vse ugodnosti, kot jih imajo individualni člani. Ob včlanitvi v združenje morajo dijaki in študenti svoj status izkazati z ustreznim potrdilom.

XL KORPORACIJSKO ČLANSTVO (850,00€)

Organizacije, ki se odločijo za XL korporacijsko članstvo, pridobijo naslednje pravice:

 • ugodnosti v obsegu 6-ih individualnih članarin v združenju,
 • dodatnih 10% popusta pri prireditvah in udeležbi na Projektnem forumu ter konferencah in dogodkih v organizaciji ZPM,
 • 15 % popust pri objavi oglasov v publikacijah združenja,
 • pravica do uporabe logotipa ZPM,
 • objava naziva in emblema organizacije v publikacijah ZPM in ZPM Mrežniku,
 • 1x letno brezplačna objava celostranskega oglasa v ZPM Mrežniku,
 • možnost izpostavitev prostih projektnih delovnih mest v mesečnem novičniku ZPM
 • objava naziva in emblema organizacije na spletnih straneh ZPM ter aktivna povezava do njenih spletnih strani.

L KORPORACIJSKO ČLANSTVO (650,00€)
Organizacije, ki se odločijo za L korporacijsko članstvo, pridobijo naslednje pravice:

 • ugodnosti v obsegu 4-ih individualnih članarin v združenju,
 • dodatnih 8% popusta pri prireditvah in udeležbi na Projektnem forumu ter konferencah in dogodkih v organizaciji ZPM,
 • 10% popust pri objavi oglasov v publikacijah združenja,
 • pravica do uporabe logotipa ZPM,
 • objava naziva in emblema organizacije v publikacijah ZPM in ZPM Mrežniku,
 • 1x letno brezplačna objava celostranskega oglasa v ZPM Mrežniku,
 • možnost izpostavitev prostih projektnih delovnih mest v mesečnem novičniku ZPM,
 • objava naziva in emblema organizacije na spletnih straneh ZPM ter aktivna povezava do njenih spletnih strani.

M KORPORACIJSKO ČLANSTVO (450,00€)
Organizacije, ki se odločijo za M korporacijsko članstvo, pridobijo naslednje pravice:

 • ugodnosti v obsegu 3-ih individualnih članarin v združenju,
 • dodatnih 5% popusta pri prireditvah in udeležbi na Projektnem forumu ter konferencah in dogodkih v organizaciji ZPM,
 • 5% popust pri objavi oglasov v publikacijah združenja,
 • pravica do uporabe logotipa ZPM,
 • objava naziva in emblema organizacije v publikacijah ZPM in ZPM mrežniku,
 • 1x letno brezplačna objava celostranskega oglasa v ZPM Mrežniku,
 • objava naziva in emblema organizacije na spletnih straneh ZPM ter aktivna povezava do njenih spletnih strani.