Projektna mreža Slovenije – Oglaševanje

Pričakovani oglaševalci so podjetja in organizacije, ki:

 • se ukvarjajo s svetovanjem, izobraževanjem ali usposabljanjem na področju projektov in projektnem menedžmentu (ter na sorodnih področjih – strategije, reorganizacije, ipd.),
 • se ukvarjajo s podporo za uspešno pripravo in vodenje projektov (informacijska podpora, kadrovska podpora, tehnično-tehnološka, ipd.),
 • se ukvarjajo s financiranjem ali iskanjem finančnih sredstev za projekte,
 • ponujajo projektni menedžment kot profesionalni outsourcing različnim naročnikom,
 • pri svoji dejavnosti izvajajo projekte za zagotavljanje rasti ali razvoja podjetja oz. organizacije,
 • izvajajo projektno dejavnost – izvajajo projekte za zunanje naročnike (inzeniringi, svetovalne organizacije, storitvene organizacije, ipd.),
 • in vrsta drugih.

Revijo berejo:

 • vsi posamezniki in organizacije, ki so člani Slovenskega združenja za projektni management,
 • vsa podjetja in organizacije, ki oglašujejo ali objavljajo prispevke v reviji,
 • obiskovalci vseh večjih splošnih in fakultetnih knjižnic v Sloveniji,
 • številni individualni naročniki,
 • obiskovalci spletnih strani ZPM, na katerih je objavljena revija v elektronski obliki, vključno z oglasi.

Ker menimo, da je revija Projektna mreža Slovenije odlična priložnost za predstavitev dejavnosti Vaše organizacije ali podjetja, v njej namenjamo določen prostor tudi komercialnim oglasom. Ponujamo vam različne možnosti oglaševanja, z objavo vašega oglasa pa boste podprli naše nadaljnje delo in izhajanje revije ter prispevali k širjenju in popularizaciji metod in tehnik projektnega načina dela.

Preberite tudi: