ZPM Educa

Program EDUCA je program usposabljanja in izobraževanja s področja projektnega managementa. Je program seminarjev in delavnic s temami, ki jih potrebujejo ne samo projektni managerji ampak tudi managerji, ki so zadolženi za razvoj svojih podjetij, organizacij, institucij, javnih zavodov, ter managerji, ki so odgovorni za obvladovanje projektno usmerjenih poslovanj in proizvodenj.

Program EDUCA zajema znanja, ki so v skladu z mednarodnimi standardi:

 • ICB (IPMA® Comeptence Baseline – IPMA®);
 • PMBOK ® Guide 2004 (PM Body of Knowledge – PMI);
 • SZPM (Struktura znanj projektnega managementa – ZPM).

V okviru programa bodo slušatelji pridobili vsa potrebna znanja za pridobitev mednarodnega certifikata IPMA® (International Project Management Association), od nivoja A do D, ki ga ekskluzivno v Sloveniji izvaja ZPM – Slovensko združenje za projektni management.

Program EDUCA je podlaga za pripravo na strokovne izpite na področjih gradbeništva, inženiringov, projektiranja, mednarodnih projektov, programih projektov EU in na vseh tistih področjih, ki so vezani na projekte in projektni management.

Program EDUCA je tudi priložnost za izmenjavo znanja, izkušenj, vzpostavitev poslovnih povezav. Udeleženci se seznanijo s projekti, projektnim sodelovanjem ter se prepričajo o pomembnosti uspešne izvedbe projektov za razvoj podjetij, organizacij, institucij. V okviru programa udeleženci preverijo znanje, izkušnje in rešitve iz svojega poslovnega okolja ter jih nadgradijo z novimi spoznanji.

Program EDUCA je namenjen:

 • managerjem, ki so zadolženi za razvoj, strateški razvoj, za projektno poslovanje in za velike projekte;
 • projektnim managerjem, vodjem projektov, sodelavcem projektnih timov, ki morajo zagotoviti uspešno izvedbo projekta;
 • strokovnjakom, ki sodelujejo pri izvajanju projektov;
 • tistim, ki želijo pridobiti dodatno znanje iz projektnega managementa;
 • tistim, ki želijo pridobiti mednarodni IPMA® certifikat iz projektnega managementa.

Projektne šole

Projektne šole imajo namen usposobiti managerje / vodje projektov ter člane projektnih timov za uspešno izvedbo projektov. Izvajajo se po načelu usposabljanja z delom, kar pomeni, da udeleženci pripravijo zagonski elaborat konkretni projektov organizacije. Projektna šola se izvede za konkretne naročnike za projektno skupino od 10 do 20 udeležencev.

Okvirni program projektne šole:

 • Projektni in projektni management;
 • Strateški razvoj podjetja in projekti;
 • Zagon projekta – delo po skupinah na konkretnih projektih;
 • Vodenje projektnega tima, motiviranje in komuniciranje;
 • Kontrola in zaključek projekta;
 • Obvladovanje projektov v multiprojektnem okolju;
 • Predstavitev projektov vodstvu;
 • Priprava / spremembe poslovnika projektnega vodenja.

Projektna šola se glede na potrebe in želje naročnika izvede v 6 do 10 dneh.
Cena, datum in kraj izvedbe: po dogovoru z naročnikom.

Dodatne informacije o programu:

 • Slovensko združenje za projektni management
 • Program ZPM EDUCA
 • doc.dr. Tanja Arh
 • Stegne 7, 1000 Ljubljana
 • E-pošta: tanja@e5.ijs.si
Portfolio Categories: