Projektna mreža Slovenije – Oddaja prispevkov

Prispevki

Uredniški odbor revije vabi vse, ki želijo s svojimi izkušnjami in pogledi prispevati k stroki projektnega managementa kot tudi reševanju problemov, ki jih prinaša projektni management, da pošljejo znanstvene in strokovne prispevke, ki naj ne presegajo 15 strani. Pripravljeni naj bodo v slovenskem jeziku.

Teme

 • vodenje projektov,
 • uresničevanje strategij s projekti,
 • uspešno obvladovanje različnih nacionalnih in mednarodnih projektov (primeri dobre prakse),
 • uspešno obvladovanje potreb po nenehnem razvoju novih, izboljšanih izdelkov in storitev,
 • management programa, niza povezanih ali nepovezanih projektov,
 • obvladovanje projektov v večprojektnem okolju,
 • vodenje in motiviranje projektnega tima,
 • projektna organizacija,
 • projektni informacijski sistem,
 • planiranje virov in časovno planiranje,
 • ekonomika projekta,
 • obvladovanje tveganj in sprememb na projektih,
 • spremljanje in nadzor projekta glede na čas, stroške in kakovost.

Ocenjevanje prispevkov

Vsi prispevki bodo poslani v oceno vsaj enemu recenzentu, ostale prispevke pa oceni uredniški odbor revije. Objavljenih prispevkov ne honoriramo.

Pomembni datumi

 • 1. marec –  oddaja prispevkov za aprilsko številko,
 • 1. september – oddaja prispevkov za oktobrsko številko.

Način oddaje prispevkov

Povzetki naj bodo posredovani na elektronski naslov: iztok.palcic@um.si ali projektna.mreza@zpm-si.com.

Navodila avtorjem prispevkov

Besedilo naj bo pisano na papirju formata A4 s presledkom 1,5 med vrsticami. Besedilu priložite povzetek v slovenskem in angleškem jeziku (največ 10-15 vrstic), ključne besede prav tako v slovenskem in angleškem jeziku ter naslov v angleškem jeziku. Oddani prispevki morajo biti lektorirani.

Na tej strani vas čaka elektronska predloga (v formatu MS Word), v kateri so natančna navodila za pripravo prispevka. Predlogo lahko tudi neposredno uporabite za pripravo prispevka.

Predloga za pripravo prispevka

Znanstveni in strokovni prispevki lahko obsegajo največ 30.000 znakov (do 16 strani, skupaj s presledki). Razmišljanja in odmevi lahko obsegajo do 10.000 znakov skupaj s presledki.

Objavljenih prispevkov ne honoriramo.