Projektni forum – Predstavitev

Projektni forum je tradicionalni in osrednji strokovni dogodek s področja upravljanja in vodenja projektov, ki omogoča pregled nad stanjem in pogled v prihodnost projektnega menedžmenta v Sloveniji. Na Projektnem forumu 2015 pričakujemo več kot sto strokovnjakov, s katerimi boste lahko izmenjali mnenja ter poiskali praktične rešitve v strokovnem in družabnem delu programa. Med udeleženci bodo projektni menedžerji, vodje projektnih pisarn in strateškega razvoja, najvišji menedžment projektno usmerjenih organizacij, pripravljavci projektov, menedžerji portfeljev in programov projektov in drugi. Pričakujemo udeležence iz velikih in majhnih organizacij, iz profitnega in neprofitnega okolja, iz javnega in zasebnega sektorja, pa tudi študente in druge zainteresirane posameznike. Program Projektnem forumu 2015 je zanimivo in dinamično zasnovan, s številnimi uglednimi in privlačnimi gosti ter številnimi možnostmi za mreženje med udeleženci ali predstavitev koristnih izdelkov oziroma storitev za učinkovitejšo delo v projektnem okolju in okolju udejanja strateških namer.

Projektni forum 2015 kot »Refresh«!

Projektni forum 2015 bo potekal 23. 4. 2015 v Ljubljani pod sloganom Refresh. Zamisel za slogan Refresh (oziroma po slovensko: osvežitev!) izhaja po eni strani iz aktualnega razvojnega dogajanja v Slovenskem združenju za projektni management, po drugi strani pa zaradi nujnosti prenove prenekatere projektne prakse v Sloveniji.

Sprememba, prenova, osvežitev in nov način dela so pojmi, ki zaznamujejo ZPM v letu 2015. ZPM z letom 2015 uvaja vrsto sprememb in novosti v načinu svojega delovanja. Najbolj že očitna sprememba je osvežitev celostne grafične podobe združenja in prenova spletne strani, izpostaviti pa velja tudi skorajšnjo prenovo nekaterih programov in uvedbo novih programov ZPM ter izgrajevanje omrežja ZPM z vzpostavljanjem Strateškega sveta ZPM in Partnerstva ZPM.

Popolno osvežitev ob tem dobiva tudi Projektni forum, ki smo ga prenovili tako konceptualno, kot tudi vsebinsko. Dogodek bo tokrat zgolj enodneven, vendar bomo skozi dan ponudili številne osvežene vsebinske sklope, kot so to na primer strokovna predavanja, okrogla miza, intervju, soočenje mnenj in še kaj. Zaradi dostopnejše cene postaja Projektni forum 2015 tudi bolj dostopen širšemu krogu potencialnih udeležencev.

Kot rečeno pa obstaja še drugi razlog za izbor slogana Refresh. Aktualni razvojni trendi na področju projektnega menedžmenta že sami po sebi postavljajo pred sleherno podjetje ter projektnega managerja številne izzive, ki zahtevajo ustrezne prilagoditve in osvežitve. Še toliko bolj pa seveda to velja za zgrešene projektne prakse, ki v preteklosti niso izhajale iz stroke projektnega menedžmenta ali pa so bile celo posledica nekih kratkoročnih, sebičnih in individualnih interesov.

Ključni izzivi sodobnega projektnega managementa, na katere bo osredotočen Projektni forum 2015, so:

  • Uspešnost posameznega projekta in učinkovitost njegovega izvajanja je »star«, vendar še ne dovolj dobro razrešen izziv, ob katerem se kot vse bolj pereč pojavlja izziv obvladovanja množice projektov – multiprojektnega okolja in poslovanja.
  • Z večanjem števila projektov v vseh panogah in delih podjetij/organizacij se pojavlja izziv ob dilemi ali obstaja univerzalen projektni menedžer.
  • Je čas krize (bil) za projekte in projektne menedžerje »prijateljski« ali »sovražen«? Je prav čas krize za podjetja/organizacije morda pravi čas za nadgradnjo projektne organizacijske zrelosti? S katerimi projekti in na kakšen način intenzivno nadoknaditi zastale razvojne aktivnosti iz časa krize?

Na Projektnem forumu 2015 bo predstavljenih vrsto primerov dobrih projektnih praks, ki jih velja poznati in jim slediti! Pridružite se nam v tem zanimivem in koristnem odkrivanju…

ProgramPrijavaSplošne informacijeGovornikiPredstavitevPartnerji