Priprava projekta – pot do uspešne in učinkovite izvedbe projekta

Dobra priprava projekta (oz. zagon projekta, angl. project start-up) ne pomeni preprosto izdelave terminskega ali kakšnega drugega plana, ampak je proces, ki pomembno vpliva na kasnejšo učinkovitost in uspešnost izvedbe projekta in na doseganje temeljnih namenov projekta. V povprečju se približno 20% projektov nikoli ne konča, dodatnih približno 50% pa se sicer konča, vendar s pomembno spremenjenimi končnimi cilji in pričakovanji. Samo približno 30% vseh projektov se zaključi v predvidenem času, v okviru predvidenih stroškov, s predvidenim rezultatom in končnim učinkom. Na relativno visoko stopnjo neuspešnosti izvajanja projektov vpliva v veliki meri nezadostnost priprave projektov in obratno, uspešno izvedeni projekti so pogosto tisti, ki so dobro pripravljeni.

Vsebina:

 • Priprava projekta in pomen priprave za uspešno in učinkovito vodenje in izvajanj projektov
 • Elementi priprave projektov
 • Zagonski elaborat projekta
 • Problematika opredelitve ciljev projektov
 • Od ciljev projekta do plana projekta
 • Omejitve ob pripravi projekta (ekonomika, tveganja, vplivni dejavniki, organizacija ipd.)
 • Od pripravo do zagona izvajanja projekta
 • Plan priprave zagona projekta (referenčni primer)
 • Diskusija v zvezi s primeri projektov udeležencev delavnice

Cilj usposabljanja:

Udeleženci delavnice spoznajo vlogo in pomen faze priprave projekta za poenostavitev kasnejše faze izvajanja projekta. Usposobijo se za ustrezno celovito pripravo projekta in sicer na način, da so spoznanja aplikabilna za različne projektne metodologije, s katerimi se udeleženci delavnice srečujejo ob svojem projektnem delu.

Način dela:

Namen delavnice je udeležencem predstaviti pomen priprave zagona projekta in vsebino zagonskih projektnih dokumentov. Predstavljeni bodo primeri dobre in slabe prakse iz različnih delovnih okolij, ob tem da bomo analizirali tudi prakso v okoljih udeležencev in podali eventualno potrebna priporočila za spremembo le-teh – vse torej v smeri postopnega doseganja odličnosti priprave projektov v delovnih okoljih udeležencev!

Komu je seminar namenjen:

 • vodjem projektov / projektnim managerjem in njihovim sodelavcem,
 • managerjem, odgovornim za projektno izvajanje strategij in organizatorjem projektnih procesov,
 • sodelavcem strateških in planskih služb ter vodjem in sodelavcem projektnih pisarn,
 • projektnim managerjem, zadolženim za projekte javnih naročil,
 • kandidatom za pridobitev mednarodnih certifikatov.

Trajanje seminarja:

8 pedagoških ur (1 dan)

O predavatelju:

Dr. Igor Vrečko, univ. dipl. gosp. inž., je zaposlen na Univerzi v Mariboru na Ekonomsko-poslovni fakulteti kot visokošolski predavatelj. S področjem projektnega managementa se znanstveno raziskovalno in strokovno aktivno ukvarja že skoraj dvajset let. Na matični fakulteti je nosilec predmetov “Projektni management”, “Multiprojektno poslovanje”, “Management programov in projektov” in “Projektno usmerjen strateški management”, ki se izvajajo na dodiplomski in podiplomski stopnji študija. Je predstojnik Inštituta za projektni management na Univerzi v Mariboru in izvaja konzultacije na najzahtevnejših projektih, ki se pojavljajo v slovenskem gospodarstvu, državni upravi in drugih sorodnih sistemih. Ob projektnem managementu se raziskovalno in strokovno ukvarja s področjem poslovnih in strateških kriz ter strateškim in inovacijskim managementom. Že vrsto let je aktiven član Slovenskega združenja za projektni management, pobudnik ustanovitve sekcije Mladih projektnih managerjev, v preteklosti član strokovnega odbora združenja in njegov sekretar, podpredsednik združenja in direktor mednarodnega IPMA programa certificiranja projektnih managerjev v Sloveniji, danes pa predsednik tega združenja.