ZPM EDUCA

educa

Program EDUCA je program usposabljanja in izobraževanja s področja projektnega managementa. Je program seminarjev in delavnic s temami, ki jih potrebujejo ne samo projektni managerji ampak tudi managerji, ki so zadolženi za razvoj svojih podjetij, organizacij, institucij, javnih zavodov, ter managerji, ki so odgovorni za obvladovanje projektno usmerjenih poslovanj in proizvodenj.

Dodatne informacije o programu:

Slovensko združenje za projektni management
Program ZPM EDUCA
doc. dr. Tanja Arh
Stegne 7, 1000 Ljubljana
E-pošta: educa@zpm-si.com

ZPM-Logo-vektor-4

MCPZ – Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
Pogram ZPM EDUCA
Grega Sodja
Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana
E-pošta: seminarji@mcpz.si

Logo z MCPZ