Opis programa ZPM EDUCA

Program EDUCA je program usposabljanja in izobraževanja s področja projektnega managementa. Je program seminarjev in delavnic s temami, ki jih potrebujejo ne samo projektni managerji ampak tudi managerji, ki so zadolženi za razvoj svojih podjetij, organizacij, institucij, javnih zavodov, ter managerji, ki so odgovorni za obvladovanje projektno usmerjenih poslovanj in proizvodenj.

Program EDUCA zajema znanja, ki so v skladu z mednarodnimi standardi:

  • ICB (IPMA® Comeptence Baseline – IPMA®);
  • PMBOK ® Guide 2004 (PM Body of Knowledge – PMI);
  • SZPM (Struktura znanj projektnega managementa – ZPM).

V okviru programa bodo slušatelji pridobili vsa potrebna znanja za pridobitev mednarodnega certifikata IPMA® (International Project Management Association), od nivoja A do D, ki ga ekskluzivno v Sloveniji izvaja ZPM – Slovensko združenje za projektni management.

Program EDUCA je podlaga za pripravo na strokovne izpite na področjih gradbeništva, inženiringov, projektiranja, mednarodnih projektov, programih projektov EU in na vseh tistih področjih, ki so vezani na projekte in projektni management.

Program EDUCA je tudi priložnost za izmenjavo znanja, izkušenj, vzpostavitev poslovnih povezav. Udeleženci se seznanijo s projekti, projektnim sodelovanjem ter se prepričajo o pomembnosti uspešne izvedbe projektov za razvoj podjetij, organizacij, institucij. V okviru programa udeleženci preverijo znanje, izkušnje in rešitve iz svojega poslovnega okolja ter jih nadgradijo z novimi spoznanji.

Program EDUCA je namenjen:

  • managerjem, ki so zadolženi za razvoj, strateški razvoj, za projektno poslovanje in za velike projekte;
  • projektnim managerjem, vodjem projektov, sodelavcem projektnih timov, ki morajo zagotoviti uspešno izvedbo projekta;
  • strokovnjakom, ki sodelujejo pri izvajanju projektov;
  • tistim, ki želijo pridobiti dodatno znanje iz projektnega managementa;
  • tistim, ki želijo pridobiti mednarodni IPMA® certifikat iz projektnega managementa.

Program EDUCA sestavljajo:

osnovni1

 

 

OSNOVNI MODUL
Udeleženci pridobijo temeljna znanja s področja projektnega menedžmenta, ki med drugim tudi zadostujejo kandidatom za pridobitev mednarodnega certifikata iz projektnega menedžmenta.

nadaljevalni

NADALJEVALNI MODUL
Delavnice podrobneje obravnavajo ožja področja menedžmenta projektov, s pomočjo katerih lahko posamezniki ali organizacije dosežejo odličnost projektnega menedžmenta.

aplikativni

APLIKATIVNI MODUL
Vsebuje praktične delavnice z vsebinami, usmerjenimi v posamezna aplikativna področja, kjer se enkratne naloge izvajajo na projektni način.