Planiranje in kontrola stroškov projekta

Projekt je uspešen, ko z njim dosežemo predviden cilj. Vendar to še zdaleč ni edini kriteriji, saj projekte ocenjujemo tudi glede na doseganje terminskega plana, kakovost rezultatov, zadovoljstvo naročnikov, uporabnikov ter udeležencev projekta ter seveda glede na izvedbo projekta znotraj predvidenih stroškov. Dejstvo je, da veliko število projektov iz različnih razlogov preseže predviden proračun. Pogosto je to posledica slabega planiranja obsega in stroškov projekta. Zato je treba spoznati izhodišča, tehnike ter metode za čim bolj učinkovito planiranje in kasneje spremljanje ter nadzor stroškov projekta. Prav tako pa je pomembno znati oceniti, kako se odločiti za projekt na osnovi predvidenih donosov projekta.

Vsebina:

  • projekt in stroški (izhodišča za dobro planiranje stroškov),
  • vrste stroškov projekta,
  • planiranje stroškov in izdelava predračuna stroškov projekta,
  • metode ugotavljanja ekonomske ustreznosti projektov (metoda dobe vračanja, metoda neto sedanje vrednosti, metoda notranje stopnje donosa, analiza stroškov in koristi),
  • kontrola stroškov projekta – analiza zaslužene vrednosti,
  • prikaz na praktičnih računskih primerih,
  • kratka ponazoritev planiranja stroškov z uporabo programskega orodja MS Project.

Cilj usposabljanja:

Udeleženci seminarja spoznajo problematiko planiranja in kontrole stroškov projekta, metode za izbiro najbolj donosnih projektov in druge specifične metode ter orodja za upravljanje stroškov projekta. Izpostavili bomo tudi pomen uporabe programskih orodij za vodenje projektov v povezavi s planiranjem in kontrolo stroškov projekta.

Način dela:

Poudarek je na razlagi pojmov in praktičnemu delu. Posamezne tehnike in metode bodo prikazane s konkretnimi primeri oziroma izračuni, kjer bodo aktivno sodelovali tudi udeleženci seminarja.

Komu je seminar namenjen:

  • vodjem projektov, ki se želijo seznaniti s podrobnim planiranjem in kontrolo stroškov projekta ter tako poglobiti svoje znanje,
  • menedžerjem, ki se želijo seznaniti s projektnim menedžmentom in problematiko planiranja in kontrole stroškov projekta,
  • drugim sodelujočim pri projektih, ki želijo spoznati pravila igre za uspešno delo s projekti in njihovimi stroški.

Trajanje seminarja:

8 pedagoških ur (1 dan)

O predavatelju:

IztokPalčič1Dr. Iztok Palčič, univ. dipl. gosp. inž., je zaposlen na Univerzi v Mariboru na Fakulteti za strojništvo kot visokošolski predavatelj. Predava pri predmetih s področja proizvodnega menedžmenta, projektnega menedžmenta in inženirske ekonomije. V letih 2005 in 2006 je bil zaposlen na GEA College – Visoki šoli za podjetništvo kot direktor raziskovalno-razvojnega inštituta in kot predavatelj pri predmetu Projektni menedžment na dodiplomskem in podiplomskem študiju podjetništva. Magistriral je na Fakulteti za strojništvo v Mariboru leta 2002 z nalogo Upravljanje proizvodnje v večprojektnem okolju. Na tej instituciji je leta 2004 tudi doktoriral. Od leta 2004 je član izvršilnega odbora Slovenskega združenja za projektni management, v letih 2010-14 tudi podpredsednik združenja. Ima pridobljen mednarodni certifikat s področja projektnega menedžmenta IPMA, nivo C. Ukvarja se z usposabljanjem in izobraževanjem podjetij in drugih organizacij s področja projektnega (planiranje projektov ter ekonomika projektov) in proizvodnega menedžmenta. Kot projektni menedžer ali strokovni sodelavec je sodeloval pri najrazličnejših projektih v industriji ter javni upravi in v okviru različnih mednarodnih projektov. V več podjetjih je tudi sodeloval pri uvedbi projektnega načina dela v organizacijo. Njegova specialnost je svetovanje in pomoč podjetjem ter drugim organizacijam pri prijavi projektov na najrazličnejše razpise. Od leta 2010 je glavni urednik revije Projektna mreža Slovenije. Prav tako je nacionalni ocenjevalec za pridobitev poklicne kvalifikacije Vodja projekta. Znotraj projektnega menedžmenta se še posebej posveča vsebinam, vezanim na ekonomiko projektov. Te vsebine predava v obliki seminarjev v okviru različnih institucij že vrsto let.