Planiranje in vodenje projekta s pomočjo MS Project

Namen izgradnje projektnega informacijskega sistema je zagotoviti vsem, ki so vključeni v vodenje in upravljanje projektov, čim več koristnih informacij, ki bodo omogočale čim hitrejše odločanje. Z vidika projektnega managementa, bi moral projektni informacijski sistem podpirati vse ključne skupine procesov projektnega managementa, ki vplivajo na uspeh projekta. To so planiranje, izvajanje, spremljanje in kontroliranje projekta. Podatki bi morali biti zbrani na enem mestu in dostopni vsem, ki so vključeni v projektno delo. Mrežna varianta MS Projecta to tudi omogoča.

MS Project je programsko orodje, ki podpira vse te skupine procesov. Je enostaven za uporabo, tako da lahko postane delo na projektih precej lažje, preglednejše in zabavnejše.

Vsebina:

Uvodni del:

 • zgradba projektnih informacijskih sistemov,
 • vloga projektnega informacijskega sistema v podjetju,
 • zagon projekta,
 • priprava plana projekta (terminski, stroški, viri),
 • prikaz možnosti uporabe MS Projecta kot projektni informacijski sistem.

Praktično delo s programom MS Project:

 • prikaz zgradbe in funkcionalnosti programa,
 • vnos projektnih aktivnosti (povezave, trajanje),
 • delo z viri,
 • ravnanje s stroški,
 • spremljanje izvajanja projekta,
 • pregledovanje in tiskanje projektov,
 • delo na realnih projektih

Cilj usposabljanja:

Udeleženci seminarja spoznajo problematiko planiranja projektov ter funkcionalnosti MS Projecta. Na koncu seminarja znajo uporabljati MS Project v vseh fazah življenjskega cikla projekta.  Pridobljeno znanje preizkusijo tudi na praktičnih primerih.

Način dela:

deleženci bodo spoznali pomen planiranja in kako pristopit k tej, zelo pomembni fazi v življenjskem ciklu projekta. V nadaljevanju se bodo spoznali s programskim orodjem MS Project. Veliko bo praktičnih primerov na katerih bodo lahko udeleženci utrdili svoje znanje.

Komu je seminar namenjen:

 • vodjem projektov, ki se želijo seznaniti s podrobnim planiranjem in uporabo MS Projecta,
 • menedžerjem, ki se želijo seznaniti s projektnim menedžmentom in problematiko planiranja in uporabo MS Projecta,
 • drugim sodelujočim pri projektih, ki želijo spoznati orodje MS Project.

Trajanje seminarja:

16 pedagoških ur (2 dni)

O predavatelju:

MatjazMag. Matjaž Madžarac je magister informacijsko upravljavskih ved. Magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani področja s področja informacijske podpore projektnemu vodenju. Predavatelj z veliko praktičnih izkušenj iz gospodarstva. Od leta 1998 je aktivni član slovenskega Združenja za projektni management (ZPM). V preteklosti sekretar, trenutno pa podpredsednik ZPM.