Projektne šole

 

Projektne šole imajo namen usposobiti managerje / vodje projektov ter člane projektnih timov za uspešno izvedbo projektov. Izvajajo se po načelu usposabljanja z delom, kar pomeni, da udeleženci pripravijo zagonski elaborat konkretni projektov organizacije. Projektna šola se izvede za konkretne naročnike za projektno skupino od 10 do 20 udeležencev.

Okvirni program projektne šole:

  • Projektni in projektni management;
  • Strateški razvoj podjetja in projekti;
  • Zagon projekta – delo po skupinah na konkretnih projektih;
  • Vodenje projektnega tima, motiviranje in komuniciranje;
  • Kontrola in zaključek projekta;
  • Obvladovanje projektov v multiprojektnem okolju;
  • Predstavitev projektov vodstvu;
  • Priprava / spremembe poslovnika projektnega vodenja.

Projektna šola se glede na potrebe in želje naročnika izvede v 6 do 10 dneh.

Cena, datum in kraj izvedbe: po dogovoru z naročnikom.