Razpisani seminarji

V letu 2015 se bodo izvajali osnovni, nadaljevalni in aplikativni modul. Osnovni modul vsebuje naslednje seminarje:

  1. Priprava projekta – pot do uspešne in učinkovite izvedbe projekta
  2. Planiranje in kontrola stroškov projekta
  3. Obvladovanje tveganj projekta kot pogoj za uspešno dokončanje projektov
  4. Planiranje in vodenje projekta s pomočjo MS Project

Nadaljevalni in aplikativni modul se bosta izvajala jeseni, podrobnejša vsebina posameznih seminarjev bo predstavljena na tej spletni strani.

Seminarji/delavnice se izvedejo, v kolikor je zadostno število prijav, o čemer prijavljene kandidate obvestimo najkasneje 3 dni pred razpisanim rokom seminarja/delavnice.