Obvladovanje projektih tveganj kot pogoj za uspešno dokončanje projektov

Vsak projekt je povezan s tveganji. Tveganja izhajajo iz dejstva, da projekt predstavlja skupek vnaprej planiranih aktivnosti, ki se izvajajo v prihodnosti, prihodnost pa je vedno negotova in podvržena tveganjem. Izpostavljenost projektov tveganjem običajno narašča s kompleksnostjo projektov, vrednostjo projektov in trajanjem projektov. Za uspešno izvedbo takšnih projektov je nujno, da projektni management s svojim timom obvladuje projektna tveganja. Obvladovanje tveganj pomeni, da jih znamo vnaprej prepoznati in predvideti ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje negativnih posledic uresničitve tveganj in tako omogočiti uspešnejše izvajanje projektov in zmanjšanje posledic uresničitve tveganj. Ker praksa žal kaže, da se vse prepogosto tveganjem posveča premalo pozornosti  je namen seminarja, da se podajo osnovni napotki oziroma faze obvladovanja tveganj, ki se lahko smiselno uporabijo za vsak projekt.

Vsebina:

  • opredelitev projektnih tveganj,
  • predstavitev procesa obvladovanja tveganj,
  • proces identifikacije vrst tveganj projekta,
  • proces vrednotenja oziroma analize tveganj,
  • oblikovanje ukrepov za odpravljanje tveganj projekta in zmanjševanje njihovega vpliva,
  • oblikovanje splošnega modela obvladovanje primera z možnostjo računalniške podpore
  • delo na primerih iz prakse in primerih udeležencev seminarja.

Cilj usposabljanja:

Udeleženci seminarja se bodo seznanili z  razsežnostmi tveganj pri projektih.  Spoznali bodo pomen obvladovanja tveganj za uspešno in učinkovito izvedbo poljubnega projekta. Osvojili bodo metodologijo prepoznavanja, vrednotenja in razvrščanja tveganj pri pripravi zagonske dokumentacije projekta ter oblikovanje ukrepov za zmanjšanje vpliva ugotovljenih tveganj na uspešnost in učinkovitost izvedbe projekta.

Način dela:

Izvedba seminarja bo temeljila na kombinacija različnih metod in pristopov s poudarkom na povezovanju teoretičnih spoznanj s praktičnimi primeri. Velik poudarek bo na aktivnem sodelovanju udeležencev seminarja pri načrtovanju obvladovanja tveganj na študijskih ali njihovih projektih.

Komu je seminar namenjen:

  • naročnikom, managerjem in vodjem projektov, ki želijo poglobiti svoje znanje s področja obvladovanja tveganj in povečati učinkovitost in uspešnost izvedbe projektov;
  • managerjem podjetij in drugih organizacij, ki želijo izboljšati uspešnost in učinkovitost projektnega načina dela v njihovih organizacijah;
  • članom projektih timov in drugim strokovnjakom, ki želijo spoznati pomen obvladovanja tveganj.

Trajanje seminarja:

8 pedagoških ur (1 dan)

O predavatelju:

polnerRudi Polner je leta 1995 diplomiral na fakulteti za elektrotehniko in računalništvo (FERI) univerze v Mariboru in si pridobil naziv univ. dipl. inž. el.. takoj po diplomi se je zaposlil na Elektro Maribor, kjer je do leta 2000 delal kot projektant. Leta 1997 je opravil strokovni izpit in si pridobil naziv odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika za najzahtevnejše objekte in se vpisal v inženirsko zbornico pod zaporedno številko E-0511. Leta 2000 se je zaposlil v podjetju IBE iz Ljubljane, ki je veljalo za vodilno projektantsko podjetje v Sloveniji. Leta 2004 se je prezaposlil v podjetje HSE Invest, ki je podjetje za svetovalni inženiring in izgradnjo energetskih objektov. V začetku je sodeloval pri izgradnji najzahtevnejših projektov na področju energetike in sicer izgradnji HE na spodnji Savi HE Boštanj in HE Blanca. V okviru teh del je pridobil ustrezne izkušnje na področju vodenja projektov in sicer od faze snovanje projektov pa do faze predaje rezultatov projekta končnemu kupcu. Leta 2008 je prevzel funkcijo vodje projekta obnove največje HE v Sloveniji HE Zlatoličje. Od takrat dalje deluje kot vodja najzahtevnejših projektov na področju energetike.