Projekti v Sloveniji 1

PIPISTREL – BREZ PROJEKTOV NI MOŽNO DOSEČI USPEŠNOSTI

PIPISTREL, Boscarol, zaposleni v PIPISTRELu, svetovni vrh, vizionarstvo, razvoj, inovativnost, edinstvenost, konkurenčnost, Boscarol menedžer stalne prihodnosti, Boscarol mislec, njegovi sodelavci kot sodelavci velike ustvarjalne energije….. so besede, ki povedo veliko o PIPISTRELu. Za celovitejšo sliko podjetja je potrebno dodati popis projektov, že izvedenih, sedaj v izvajanju, projekte, ki se sedaj načrtujejo in projekte, ki so v mislih, so vizionarska zamisel bodoče realnosti. Dodati je potrebno sposobnost izvajanja projektov in to uspešnih projektov.

Preberi več…

 

KRKA- PROJEKTI POVEČANJA PROIZVODNIH ZMOGLJIVOSTI POGOJ ZA VEČJO KONKURENČNOST Povpraševanje po Krkinih izdelkih količinsko raste za približno 10 % letno, kar pomeni, da se morajo proizvodne zmogljivosti podvojiti vsakih 7 let. Krka zato redno vlaga v projekte povečanja proizvodne in raziskovalne infrastrukture. V prihodnjih nekaj letih bo proizvodne zmogljivosti povečala približno za polovico, k čemur bosta največ pripomogli trenutno Krkini največji naložbi, to je nova tovarna za proizvodnjo zdravil NOTOL 2 v Novem mestu in projekt SINTEZA 1 v Krškem. S tema projektoma se izvaja globalna strategija razvoja zdravil ob hkratnem povečanju proizvodnih zmogljivosti.

Preberi več…

 

PROJEKT Gradnja AC odseka Draženci – MMP Gruškovje – KONČANA AVTOCESTNA PROJEKTNA ZGODOVINA VSEEVROPSKEGA PROMETNEGA OMREŽJA V SLOVENIJI

Končno se je izgradnja avtocestnega odseka (AC) Draženci – Gruškovje do malo obmejnega prehoda (MMP) s Hrvaško pričela. Je v polnem teku. Stavek smo pričeli s »končno«. Zakaj? Gre za manjkajoči del Vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) v dolžini 13,03 km. S tem odsekom bo končno sklenjena avtocesta od Šentilja preko Slivnice do MMP Gruškovje. Naj omenimo, da je bila celotna načrtovana investicijska vrednost izgradnje odseka Slivnica – Draženci v dolžini 19,8 km, ki ga je delno financirala tudi Evropska unija iz kohezijskega sklada, 276,6 milijona evrov.

Preberi več…

 

Projekt Green Light World Flight (GLWF) PROJEKT LET OKOLI SVETA 2016 – MATEVŽ LENARČIČ – PROJEKTI RAZMIŠLANJ IN NOVIH SPOZNANJ O SEBI, O NAS , O ZEMLJI …

Ponovni oblet Matevža Lenarčiča okoli zemlje je projekt, poimenujmo ga kot projekt »Let okoli sveta 2016«, misije »Green Light World Flight (GLWF) 2016 – 2020« . ZAKAJ? S pomočjo novih in vrhunskih tehnologij na področju letalstva, zaznavanja v zraku, predvsem pa s pomočjo novega načina razmišljanja, želimo prispevati drobec k spoznanju, da sta kvaliteta naravnega okolja in kvaliteta življenja v tesni soodvisnosti. Projekt ima znanstvene cilje zbrati čim več podatkov o onesnaženju sveta s črnim ogljikom in jih analizirati ter promocijsko dimenzijo ozaveščanja ljudi in politike.

Preberi več…

 

PROJEKT gradnja AC odseka Draženci – MMP Gruškovje – PROJEKTNA ZGODOVINA VSEEVROPSKEGA PROMETNEGA OMREŽJA V SLOVENIJI BO POSTALA SEDANJOST

Končno se je izgradnja avtocestnega odseka (AC) Draženci – Gruškovje do mednarodnega mejnega prehoda (MMP) s Hrvaško pričela. Gradnja je v polnem teku. To smo zapisali na uvodu v zadnji številki ZPM Mrežnika, ko smo predstavili projekt izgradnje in imeli intervju z g. Bogdan Vreznerjem, direktorjem projekta pri DARS, d.d.. Od te objave je minilo 6 mesecev. Ogled gradbišča, zgrajeni objekti in gradbeni stroji v stalnem pogonu ter množica tovornjakov nam samo potrjujejo takratni stavek »izgradnja je v polnem teku«.

Preberi več…

 

PROJEKT gradnja AC odseka Draženci – MMP Gruškovje – STRATEŠKI POMEN, NOVA STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE, NOVI PROJEKTI

Izgradnja AC odseka Draženci – MMP Gruškovje je projekt posega v okolje, projekt vpliva na ljudi, na turizem, na gospodarstvo, na kmetijstvo, povzročil bo spremembo lokalnega prometa …. Je projekt, s katerim se končno odpravlja desetletja dolgo pričakovanje krajanov občin, preko katerih bo potekala avtocesta. V občini Podlehnik bo zgrajenih največ objektov od same avtoceste, lokalne ceste, nadvozov, podvozov, krožišč vse do novih postajališč z bencinskimi črpalkami, okrepčevalnicami in parkirišči za osebna in tovorna vozila na obeh straneh avtoceste. Je projekt priložnost ali je potnja v razvoju občine?

Preberi več…

 

PROJEKTI IN TRŽNI SKOKI SKAKAKLNIH SMUČI SLATNAR – verjeti v zamisel, razviti zamisel, izdelati skakalne smuči po meri uspeha, izvesti projekte in uspešno obvladati čas ……

Ko prebereš, preštudiraš, se seznaniš, dobiš informacije o podjetju SLATNAR, o Petru Slatnarju, o njegovih sodelavcih, o uspehih, se prepričaš o izredni inovativnosti. Takrat spoznavaš mejnike razvoja podjetja in načrtovane strateške cilje, ki so že sigurno določeni. Istočasno prebereš veliko o novih skakalnih smučeh, o kompleksnosti ponudbe pri prodaji smuči z vso dodatno opremo. Takrat spoznaš še ostale izdelke poleg skakalnih smuči. Vsekakor je najodmevnejši projekt novih skakalnih smuči s »skokom« v sezono 2016/2017.

Preberi več…

 

PILOTNI PROJEKT PARTICIPATORNI PRORAČUN V RADVANJU – LAHKO, KAKO, NA KAKŠNE NAČINE IN KAKO NADALJEVATI ? Ko prebereš, preštudiraš, se seznaniš, dobiš informacije o podjetju SLATNAR, o Petru Slatnarju, o njegovih sodelavcih, o uspehih, se prepričaš o izredni inovativnosti. Takrat spoznavaš mejnike razvoja podjetja in načrtovane strateške cilje, ki so že sigurno določeni. Istočasno prebereš veliko o novih skakalnih smučeh, o kompleksnosti ponudbe pri prodaji smuči z vso dodatno opremo. Takrat spoznaš še ostale izdelke poleg skakalnih smuči. Vsekakor je najodmevnejši projekt novih skakalnih smuči s »skokom« v sezono 2016/2017.

Preberi več…

 

PROJEKT ŠKOFJELOŠKA OBVOZNICA

Kar nekaj desetletij je minilo od prve pobude, da se v Škofji Loki zgradi prometna obvoznica. Čeprav je projekt poimenovan kot Škofjeloška obvoznica je sama obvoznica poimenovana kot Poljanska obvoznica in je del cestne povezave Jeprca – Zminec – Želin, ki povezuje zgornjo soško dolino z osrednjo Slovenijo. Obvoznica tako nadomešča odsek regionalne ceste, ki je do zdaj potekala skozi staro mestno jedro Škofje Loke. Trasa ceste je dolga 3900 m s predorom dolžine 712 m. Vrednost projekta je bila 51,8 mio EUR. Projekt je v višini 85 % upravičenih stroškov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), kar znaša po odločbi organa upravljanja 35 milijonov evrov. Preostali del pa je bil financiran s strani Direkcije za ceste R Slovenije in Občine. Pričetek gradnje obvoznice je v letu 2009 in zaključek v oktobru letošnjega leta. Občina je imela vzpostavljen projektni management z vodjo projekta in ustrezno strokovno podporo.

Preberi več…

 

PROJEKT Gradnja AC odseka Draženci – MMP Gruškovje

Končno se je izgradnja avtocestnega odseka (AC) Draženci – Gruškovje do malo obmejnega prehoda (MMP) s Hrvaško pričela. Je v polnem teku. Gre za manjkajoči del Vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) v dolžini 13,3 km. Promet do mejnega prehod Gruškovja po regionalni cesti poteka od konca avtoceste v Dražencih, kar je bilo zgrajeno v letu 2009 do mejnega prehoda. Republika Hrvaška je svojo avtocestno omrežje do Gruškovja zgradila leta 2007. Avtocestni odsek, Draženci – Gruškovje bo končan leta 2018. Viri financiranja so: lastna sredstva DARS: 71,13 mio EUR, kredit EIB: 113,42 EUR, EU sredstva – kohezijski skladi): 63,53 mio EUR in EU sredstva za projektiranje 3,24 mio EUR. DARS kot investitor prevzema tudi vodenje projekta in organizira ustrezen projektni management. Imenovan je direktor projekta.

Preberi več…

u