PILOTSIMG_5500KI PROJEKT PARTICIPATORNEGA PRORAČUNA v RADVANJU v Mariboru

Participatorni proračun v svetu uporablja v več kot 1500 mest v svetu. Gre za načelo, da prebivalci mest, delov mest, občin in drugih lokacijsko zaokroženih področij oblikujejo projekte za razvoj svojega bivalnega okolja in reševanja določenih problemov, projekti se nato ovrednotijo, izberejo po določenih kriterij in nato izvedejo. Potrebna finančna sredstva so tako vključena v mestni ali drugi proračun. Mestna občina Maribor se je odločila za postopno uvedbo participatornega proračuna. Prvi projekt uporabe participatornega proračuna je tako pilotski in se izvaja v mestni četrti Radvanje. Predlog projektov je bil izdelan in projekti izbrani z glasovanjem občanov 22. Novembra letos. Faze projekta so: občani predlagajo projekta, občina projekte ovrednoti, občani izberejo projekte in občina nato izvede projekte oz. zagotovi izvedbo. Preberi več…

 

635809679746238674_kor-skofjeloska_obvoznica-4098PROJEKT ŠKOFJELOŠKA OBVOZNICA

Kar nekaj desetletij je minilo od prve pobude, da se v Škofji Loki zgradi prometna obvoznica. Čeprav je projekt poimenovan kot Škofjeloška obvoznica je sama obvoznica poimenovana kot Poljanska obvoznica in je del cestne povezave Jeprca – Zminec – Želin, ki povezuje zgornjo soško dolino z osrednjo Slovenijo. Obvoznica tako nadomešča odsek regionalne ceste, ki je do zdaj potekala skozi staro mestno jedro Škofje Loke. Trasa ceste je dolga 3900 m s predorom dolžine 712 m. Vrednost projekta je bila 51,8 mio EUR. Projekt je v višini 85 % upravičenih stroškov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), kar znaša po odločbi organa upravljanja 35 milijonov evrov. Preostali del pa je bil financiran s strani Direkcije za ceste R Slovenije in Občine. Pričetek gradnje obvoznice je v letu 2009 in zaključek v oktobru letošnjega leta. Občina je imela vzpostavljen projektni management z vodjo projekta in ustrezno strokovno podporo. Preberi več…

AC_Drazenci_GruskovjePROJEKT Gradnja AC odseka Draženci – MMP Gruškovje

Končno se je izgradnja avtocestnega odseka (AC) Draženci – Gruškovje do malo obmejnega prehoda (MMP) s Hrvaško pričela. Je v polnem teku. Gre za manjkajoči del Vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) v dolžini 13,3 km. Promet do mejnega prehod Gruškovja po regionalni cesti poteka od konca avtoceste v Dražencih, kar je bilo zgrajeno v letu 2009 do mejnega prehoda. Republika Hrvaška je svojo avtocestno omrežje do Gruškovja zgradila leta 2007. Avtocestni odsek, Draženci – Gruškovje bo končan leta 2018. Viri financiranja so: lastna sredstva DARS: 71,13 mio EUR, kredit EIB: 113,42 EUR, EU sredstva – kohezijski skladi): 63,53 mio EUR in EU sredstva za projektiranje 3,24 mio EUR. DARS kot investitor prevzema tudi vodenje projekta in organizira ustrezen projektni management. Imenovan je direktor projekta. Preberi več…

u