Revija Projektna mreža Slovenije je znanstvena, strokovna in informativna revija, ki bralcu raziskovalno, analitično in informativno ponuja znanje, izkušnje in informacije o projektnem menedžmentu. Še več, daje mu tudi možnost, da svoje znanje in izkušnje deli z drugimi.

Pomen projektov in projektnega managementa, kot načina in orodja za doseganje konkurenčne prednosti, se nezadržno veča, kar prepoznavajo številni tuji in slovenski menedžerji, vodstveni kadri, naročniki, izvajalci in vrsta drugih. Vsemu temu skrbno sledi tudi vsebina revije, v kateri objavljamo znanstvene in strokovne prispevke ter razmišljanja strokovnjakov s področja projektnega menedžmenta.

Je recenzirana ter v stroki prepoznavna in uveljavljena revija s priznanimi strokovnjaki v uredniškem odboru.

Predstavitev revije

Revija objavlja prispevke s področja projektnega menedžmenta (PM):

 • nastajanje in zagon projektov,
 • organiziranje projektov,
 • načrtovanje projektov,
 • kadrovanje za projekte,
 • vodenje projektov,
 • spremljanje in nadziranje projektov,
 • zaključevanje projektov,
 • ocenjevanje tveganosti in uspešnosti projektov,
 • povezovanje projektov z organizacijo, menedžmenta in drugimi stičnimi področji,
 • primeri celotnih projektov ali njihovih delov iz najrazličnejših dejavnosti,
 • teorija projektnega menedžmenta,
 • povezanost med strateškim in projektnim menedžmentom,
 • informacijska podpora projektnemu menedžmentu,
 • sodobni pristopi projektnega menedžmenta (agilni, ekstremni PM, PM 2.0),
 • ipd.

Seveda niso navedena vsa področja, zlasti ne mejna. Revija pomeni pregled teorije in prakse projektnega menedžmenta in prizadevanj za njegov razvoj. S skupnimi prizadevanji želimo izoblikovati odlično revijo iz še vedno razvijajočega se in vse bolj pomembnega področja projektnega menedžmenta. Namenjena je ne le vsem, ki sodelujejo in pri izvajanju projektov ali jih raziskujejo, marveč vsem menedžerjem in tistim, ki menedžment in organizacijo preučujejo.

V reviji Projektna mreža Slovenije objavljamo dela s predmetnega področja revije, ki še niso bila objavljena in niso bila poslana v objavo v kakšni drugi reviji ali zborniku. Avtor dela je odgovoren za vse morebitne kršitve avtorskih pravic. Če je bil prispevek že natisnjen drugje, poslan v objavo ali predstavljen na strokovni konferenci, mora avtor to sporočiti, pridobiti soglasje založnika in navesti razloge za ponovno objavo. Avtorjem prispevkov ne plačujemo honorarjev. Na podlagi mnenja recenzenta uredniški odbor prispevek sprejme, zahteva manjše ali večje popravke ali ga zavrne. Avtorji sami odgovarjajo za jezikovno ustreznost prispevkov.

V Projektni mreži Slovenije objavljamo:

 • Znanstvene prispevke; gre za izvirne ugotovitve, ki so plod znanstveno-raziskovalnega dela. Vsebina je novost, ugotovitve pa prispevajo k razvoju spoznanj iz projektnega menedžmenta.
 • Strokovne prispevke, ki vsebujejo predstavitve, ki so prikaz in ocene uporabnih metod in tehnik projektnega menedžmenta v praksi ali pri študiju primera.
 • Razmišljanja in odmeve; na objavljene prispevke ali primere, ki bi prispevali k razvoju projektnega menedžmenta.

Oblika revije Projektna mreža Slovenije:

Projektna mreže Slovenije je v letu 2015 doživela vsebinske spremembe. Največja sprememba je, da bo revija odslej izgubila nekaj svojih rubrik, ki se bodo preselile v ZPM mrežnik. Njeno osnovno poslanstvo bo predstavitev znanstvenih in strokovnih člankov. Menimo, da bo tako revija postala bolj zanimiva znanstveno-raziskovalni sferi, sočasno pa ne bo izgubila svoje strokovnosti ter poljudnosti in posledično zanimivosti za vse veje gospodarstva.

Revija Projektna mreža Slovenije izhaja dvakrat letno: aprila in oktobra.

Revijo Projektna mreža Slovenije bomo izdajali v elektronski in tiskani obliki:

 • elektronska oblika revije: za individualne člane ZPM, na spletni strani ZPM bodo dostopni prispevki iz revije.
 • tiskana oblika revije: za korporacijske člane ZPM, za knjižnice in posamezne naročnike revije

Zraven racionalizacije stroškov ZPM nam nov način izdajanja revije omogoča tudi večje možnosti za vpis revije v mednarodne baze znanstveno-strokovnih revij. Prav tako bo imela revija večji doseg bralcev, kar bo gotovo pripomoglo tudi k temu, da bo za avtorje znanstvenih in strokovnih člankov bolj zanimiva, in da bomo lahko objavili še več zanimivih člankov.