Projektna Slovenija – Kompetenčno do uspešnih projektov

To  je naslov letošnjega Projektnega foruma 2019, ki bo potekal 12. novembra 2019 v Ljubljani in sicer v Radisson Blu Plaza Hotelu. Projektni forum 2019, je osrednji dogodek Slovenskega združenja za projektni management. Ta dan se na sami strokovni konferenci zberejo strokovnjaki s področja projektnega managementa tako na strokovni, kot na akademski ravni.

S primeri dobrih praks do novega znanja

Z letošnjim dogodkom želimo izpostaviti primere dobrih praks in projektov, ki so bili izvedeni v Sloveniji, kjer lahko najdemo številne odlične projekte, ki so jih izvedle bodisi organizacije, podjetja ali javne institucije. Tako bomo na dogodku predstavili številne projekte iz različnih področij, velikosti in zahtevnosti. S tem želimo izpostaviti vse tiste dobre strokovnjake, ki odlično vodijo projekte z namenom kvalitetne izvedbe le teh.

Kompetenčno do uspešnih projektov

Projekte bomo predstavili iz vidika ICB kompetenc. IPMA, kot mednarodno združenje za projektni management, je namreč razvila model kompetenc projektnega managementa s katerim lahko presojamo usposobljenost projektnih managerjev. V okviru IPMA® namreč poteka mednarodno certificiranje strokovnjakov s področja projektnega managementa, kar v Sloveniji izvaja ZPM s programom “IPMA® SloCert”.


Priložnost za mreženje in povezovanje

Tudi letos ne bomo pozabili na kulinarična razvajanja ob odmorih, ki bodo namenjanja medsebojnemu povezovanju, mreženju ter dodatnemu izmenjevanju izkušenj pri implementaciji projektov. V odmorih boste lahko prejeli tudi dodatne informacije o certificiranju, dogodkih in izobraževanjih v Sloveniji.

PROGRAM IN PRIJAVA