Spoštovani!

Slovensko združenje za projektni management (ZPM), po metodologiji mednarodnega združenja International Project Management Association (IPMA), tudi letos izvaja izbor za Projektnega managerja leta.

Gre za program, v okviru katerega prepoznavamo, izpostavljamo in povezujemo najbolj uspešne in kompetentne projektne managerje slovenskega poslovnega, tako zasebnega kot javnega, okolja. Namen programa je okrepiti zavest širše slovenske javnosti, da imamo v Sloveniji vrsto izjemno uspešnih in predanih posameznikov, ki z vodenjem projektov in sodelovanjem v vodstvenih projektnih timih uspešno premagujejo najtežje izzive vodenja projektov. Izpostavljamo torej posameznike, ki neposredno pomembno vplivajo na uspešnost izvajanja projektov, s tem pa tudi na krepitev konkurenčnosti in ugleda organizacij, v katerih delujejo. Navkljub pomembnosti tovrstnih posameznikov za sleherno organizacijo, je njihov pomen in prispevek prepogosto premalo izpostavljen ali nagrajen – in prav to vrzel želimo zapolniti z izborom Slovenski projektni manager leta.

Izbor Projektni manager leta je v tujini že vrsto let zelo uveljavljen izbor. Z vpetostjo ZPM-a v mednarodno združenje IPMA, zagotavljamo zmagovalcu izbora Slovenski projektni manager leta tudi sodelovanje na tovrstnem izboru na mednarodnem nivoju, kjer se poteguje za naslov IPMA Project Manager of the Year.

Vabimo Vas k sodelovanju v izboru Slovenski projektni manager leta 2017. Prepričani smo namreč, da v Vašem podjetju ne primanjkuje kompetentnih projektnih managerjev z odlično izvedenimi projekti, katere je smiselno izpostaviti in promovirati.

Več informacij o izboru lahko najdete na naši spletni strani www.zpm.si/npm ali pa nas kontaktirate na npm@zpm.si. Rok za prijavo na izbor je 30. april 2018. Svečana razglasitev najboljših in podelitev nagrad bo potekala 15. maja 2018 na slavnostni večerji.