Projektna mreža Slovenije – Promocijska izdaja

Spoštovana menedžerka, cenjeni menedžer!

Ali ste se kdaj poigravali z razmišljanjem o tem, kakšne vrste menedžer ste? Menedžer v splošnem pomenu te besede, proizvodni, produktni, prodajni … Morda pa se prištevate med tiste, ki se v današnjem času še posebej zavedate pomena projektov, projektnega načina dela in ste tisti, ki se na spremembe odzivate s projektnim načinom razmišljanja? Dovolite, da Vas nagovorim v imenu prav teh, torej projektnih menedžerjev.

Pred vami je promocijska številka Projektne mreže Slovenije, osrednje slovenske strokovne revije s področja projektnega menedžmenta, ki nastaja v okviru Slovenskega združenja za projektni management (ZPM), najpomembnejše organizirane skupine projektnih menedžerjev v Sloveniji. Odločili smo se, da vam predstavimo naše delo in Vas pozovemo, da se nam kot posamezniki ali organizacije pridružite. V reviji Vam predstavljamo paleto storitev, ki jih ponujamo našim članom in drugim zainteresiranim. Prepričan sem, da boste ugotovili koristi sodelovanja. Morda Vas navdušimo, da postaneta tudi naši člani.

V promocijsko revijo smo uvrstili nekaj prispevkov, da Vam predstavimo naše poslanstvo. V uvodu Vas bo nagovoril predsednik ZPM mag. Andrej Kerin in Vam predstavil pomen projektnega menedžmenta. Sledi kratek opis našega združenja. Osrednji del revije predstavljajo štirje skrbno izbrani prispevki, v katerim predstavljamo nekaj dobrih praks. Mag. Igor Vrečko predstavi pomen izobraževanja in usposabljanja projektnih menedžerjev ter sistem certificiranja pri nas in v svetu. Mag. Janja Šuler prikaže rezultate raziskave med slovenskimi srednje velikimi in velikimi podjetji o uporabi projektnih portfeljev kot načina za doseganje zastavljenih strateških ciljev ter model uresničevanja strateških ciljev s pomočjo projektnih portfeljev ter tako izpostavlja strateški pomen projektov v organizacijah. Objavljamo tudi prispevek mednarodno priznanega strokovnjaka s področja projektov v gradbeništvu Michaela Tomasika, ki je podal svoje izkušnje na področju gradbenih projektov. Predstavil je razlike pri vodenju gradbenih projektov na treh različnih lokacijah: v ZDA, Italiji in Združenih arabskih emiratih. Zadnji prispevek mag. Mateje Burgar Makovec ponazarja uvajanje projektnega pristopa v praksi. Avtorica poudarja, da pri tem ne gre le za uvajanje programskega orodja za podporo menedžmentu projektov, ampak za proces vzpostavitve ustrezne organiziranosti, ki obsega optimizacijo organizacijske strukture podjetja, določanje projektnih tipov in standardov, postavitev menedžmentu projektnega portfelja, izgradnjo projektnega informacijskega sistema ter vzpostavitev projektne pisarne.

V vsaki številki revije objavljamo intervju s strokovnjakom, tokrat smo izbrali mag. Cvetko Žerajič, prvo IPMA certificirano direktorico projektov (Certified Projects Director – IPMA level A) v Sloveniji. Mag. Žerajič predstavi svoje življenje s projekti in poudari, kako ji postopek pridobitve mednarodno veljavnega certifikata še danes pomaga pri njenem delu. V svetu obstaja ogromno literature s področja projektnega menedžmenta, zato je težko ločiti seme od plevela. Zaradi tega vam predstavljamo tri knjige, s katerimi ne morete zgrešiti, če želite spoznati pomen projektov danes ali poglobiti svoja znanja.

Zahvaljujem se Vam, ker boste z veseljem prelistali celotno našo revijo in verjamem, da boste postali naši zvesti bralci.

Promocijsko izdajo revije lahko dobite na naslednji povezavi.

Srečno!

dr. Iztok Palčič, glavni urednik