IPMA SloCert – Ravni certificiranja

Koristi IPMA®  mednarodnega certifikata za različne ciljne skupine so:

 • za posameznike, ki delujejo na področjih projektnega managementa – pridobitev mednarodno veljavnega dokazila o ustreznih kompetencah za uspešno obvladovanje projektnega dela ter s tem zagotovitev možnosti hitrejšega razvoja lastne poklicne kariere.
 • za naročnike projektov – zagotovljena večjo profesionalnost in usposobljenost s strani certificiranih projektnih managerjev ter tako manjše tveganje za uspešno realizacijo projektov,
 • za ponudnike storitev projektnega managementa – svojim strankam lahko zagotavljajo profesionalne in strokovno usposobljene projektne sodelavcev ter tako pridobijo konkurenčno prednost pred drugimi »necertificiranimi« ponudniki teh storitev.

V programu “IPMA® SloCert” presojamo in ocenjujemo raven usposobljenosti ter pristojnosti, ki se nanašata na znanje in izkušnje kandidata na področju projektnega managementa. Program mednarodnega certificiranja po IPMA® modelu omogoča certificiranje na naslednjih ravneh:

Certified Projects Director IPMA level A® certificirani direktor projektov 
Certified Senior Project Manager IPMA level B® certificirani senior projektni manager 
Certified Project Manager IPMA level C® certificirani projektni manager
Certified Project Management Associate IPMA level D® certificirani vodja projektne naloge 

 

Predstavitev ravni certificiranja

V programu “IPMA® SloCert” presojamo in ocenjujemo raven usposobljenosti ter pristojnosti, ki se nanašata na znanje in izkušnje kandidata na področju projektnega managementa. Program mednarodnega certificiranja po IPMA® modelu omogoča certificiranje na naslednjih ravneh:


A-raven: Certificirani direktor projektov (Certified Projects Director – IPMA level A®)

Gre za osebo, ki vodi program ali portfelj z več kompleksnimi projekti.

Certifikat je namenjen:

 • managerjem (članom uprav), ki vodijo programe oziroma portfelje projektov,
 • managerjem strateških in razvojnih  programov v podjetjih in drugih organizacijah,
 • managerjem v projektno usmerjenih podjetjih,
 •  managerjem programov projektov  podprtih s strani skladov EU, multilateralnih programov ipd.
 • ipd.
   

B-raven: Certificirani senior projektni manager (Certified Senior Project Manager – IPMA level B®)

Gre za osebo, ki samostojno vodi kompleksne projekte.

Certifikat je namenjen:

 • projektnim managerjem za realizacijo strategij,
 • projektnim managerjem v projektno usmerjenih podjetjih,
 • projektnim managerjem mednarodnih in EU projektov,
 • projektnim managerjem RR projektov,
 • projektnim managerjem v neprofitnih organizacijah,
 • projektnim managerjem v državni upravi,
 • ipd.
   

C-raven: Certificirani projektni manager (Certified Project Manager – IPMA level C®)

Gre za osebo, ki samostojno vodi manj kompleksne projekte oz. sodeluje pri managementu kompleksnih projektov.

Certifikat je namenjen:

 • vodjem vseh vrst nekompleksnih projektov (komercialni, strateški, razvojni itd.),
 • ipd.
   

D-raven: Certificirani vodja projektne naloge (Certified Project Management Associate – IPMA level D®)

Gre za osebo, ki je strokovnjak in obvlada znanja s področja projektnega managementa.

Certifikat je namenjen:

 • članom projektnih timov,
 • vodjem projektnih nalog,
 • vsem, ki si želijo potrditve o svojem znanju s področja projektnega managementa,
 • ipd.