PROJEKT

A-raven: Certificirani direktor projekta

Certificirani direktor projekta:

 • Deluje na strateški ravni v kompleksnem projektnem okolju.
 • Odgovoren je  za zelo kompleksen projekt s strateškim vplivom na organizacijo.
B-raven: Certificirani projektni manager – senior

Certificirani projektni manager – senior

 • Deluje v kompleksnem projektnem okolju.
 • Odgovoren je  za kompleksen projekt v organizaciji.
C-raven: Certificirani projektni manager

Certificirani projektni manager

 • Deluje v manj kompleksnem projektnem okolju.
 • Odgovoren je  za manj kompleksen projekt v organizaciji.
D-raven: Certificirani vodja projektne naloge

Certificirani vodja projektne naloge

 • Obvlada znanja s področja projektnega managementa in lahko dela v projektnem timu

PROGRAM

A-raven: Certificirani direktor programa

Certificirani direktor programa:

 • Deluje na strateški ravni v kompleksnem okolju programa.
 • Odgovoren je  za zelo kompleksen program s strateškim vplivom na organizacijo.
B-raven: Certificirani manager programa – senior

Certificirani  manager programa – senior

 • Deluje v kompleksnega okolju programa.
 • Odgovoren je  za kompleksen program v organizaciji.

PORTFELJ

A-raven: Certificirani direktor portfelja

Certificirani direktor portfelja:

 • Deluje na strateški ravni v kompleksnem okolju portfelja.
 • Odgovoren je  za zelo kompleksen portfelj s strateškim vplivom na organizacijo.
B-raven: Certificirani manager portfelja – senior

Certificirani manager portfelja – senior

 • Deluje v kompleksnega okolju portfelja.
 • Odgovoren je  za kompleksen portfelj v organizaciji.

POGOJI ZA KANDIDATE

CENIK

POSTOPEK CERTIFIKACIJE

Prijava na IPMA® SloCert informativni dan

Spletni informativni dan

Prijava na certificiranje IPMA® SloCert

Pred vami je elektronska prijavnica na certificiranje po programu IPMA® SloCert.

R

Zagotavljanje usposobljenosti

Zaposleni, ki so že bili vključeni v vodenje in izvajanje projektov in imajo izkušnje s področja projektnega managementa pridobijo dodatno usposobljenost in tako lahko pomembno pripomorejo k izboljšanju vodenja in izvajanja projektov.

R

Večja strokovnost

Poveča se strokovnost pri obvladovanju projektov, projektov, ki so združeni v programe ali portfelj projektov, v vseh fazah od določitve projektov, njihove priprave zagona izvajanja, izvajanja ter predaje rezultatov projekta v namensko uporabo ali pri projektih za zunanje naročnike od priprave ponudbe, izvedbe in predaje.

R

Poslovna uspešnost in konkurenčna prednost

Certificirani projektni managerji pomembno prispevajo k uspešnemu izvajanju projektov za lastne razvojne in druge potrebe ali projektov za zunanje naročnike; ta uspešnost je pomembna tudi za pridobitev večje konkurenčnosti.

R

Mednarodna veljavnost

Certifikati so pridobljeni v okviru programa certificiranja mednarodnega združenja IPMA – International Project Management Association,katerega član je tudi ZPM – Slovensko združenje za projektni management.

R

Različne stopnje certifikacije

Certifikati se navezujejo na značilnosti projektov, programa ali portfelja projektov in so temu primerno deljeni na štiri ravni s tem, da se lahko pridobi certifikat tudi samo za prikaz znanja s področja projektnega managementa.

R

Izkušeni ocenjevalci

Za procese certificiranja so odgovorni izkušeni strokovnjaki s pooblastili IPMA v okviru programa IPMA ® SloCert ZPM.

Slovensko združenje za projektni management (ZPM) je neprofitna organizacija, ki vzpodbuja razvoj projektnega managementa v Sloveniji in prispeva k razvoju tega področja v svetovnem merilu. Svojim članom in širši javnosti zagotavlja strokovni in osebni razvoj ter s svojimi storitvami in informacijami omogoča kvalitetnejše sprejemanje strateških in projektnih odločitev.

Slovensko združenje za projektni management želi biti napredno, mednarodno prepoznavno in uveljavljeno ter v regiji vodilno združenje za projektni management. Združenje v svoji mreži združuje tako posamezne strokovnjake, kot tudi podjetja, ki so včlanjena v združenje kot korporacijski člani.

Pod okriljem združenja izvajamo številne programe in storitve kot so Projektni forum, Projektna mreža Slovenije, ZPM mrežnik, ZPM Educa, ZPM dogodki, IPMA® SloCert, Mladi projektni managerji…

Več o združenju si lahko preberete na naši spletni strani.

Člani Slovenskega združenja za projektni management so del velike družine strokovnjakov, ki se strokovno in/ali raziskovalno srečujejo z različnimi področji projektnega menedžmenta, kot so to na primer vodenjem projektov, sodelovanjem v projektnih timih, vodenjem programov ali portfeljev projektov, vodenjem ali delovanjem v projektnih pisarnah, kontroliranjem ali revizijo projektov, naročanjem ali upravljanjem projektov in podobno.

Članstvo v združenju prinaša posameznikom in podjetjem vrsto koristi in priložnosti, ki daleč presegajo stroške letne članarine v združenju. V nadaljevanju izpostavimo samo nekatere med njimi, ki pa so sicer predmet stalnega dopolnjevanja. Več o članstvu si lahko preberete tukaj.

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PROJEKTNI MANAGEMENT
STEGNE 7, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5830559
Številka TR: SI56 6100 0001 0192 622
Davčna številka:     SI48549983

Internetna stran: http://www.zpm.si 
E-pošta:     info@zpm.si
Telefon     031 795 195 (Rok Petje)