RAVEN

CERTIFICIRANJE

OBNOVITEV

IPMA Raven A

2.500 €

400 €

IPMA Raven B

1.800 €

250 €

IPMA Raven C

1.400 €

250 €

IPMA Raven D

450 €

250 €

Članom ZPM priznamo popust v višini 5% za certifikate na nivoju A,B,C in D.

Strošek certifikacije je odvisen od izbrane ravni certifikacije, posebni popusti pa so odvisni od tega ali je prijavitelj oziroma kandidat morebiti član ZPM, ali se morebiti iz iste organizacije prijavlja več kandidatov, ali je kandidat redni študent s statusom in podobno.

Račun za certifikacijo izstavi ZPM v enem delu oziroma na željo kandidata v dveh delih, pri čemer znaša znesek prvega obroka minimalno 1000 EUR. Račun (oziroma prvi del računa, če tako želi kandidat) je izstavljen po prijavi kandidatov ter po opravljenem razgovoru s kandidati na informativnem sestanku (drugi del računa pa je izstavljen najkasneje po opravljenem pisnem izpitu in pred predajo ter zagovorom poročila).

V navedenih cenah ni vključen DDV. V primeru, da kandidat ne zaključi certifikacije v ciklusu, na katerega se je prijavil, se mu v naslednjem ciklusu obračuna 15% dodatno nastalih stroškov prijavljene ravni.