Kontaktne osebe programa IPMA® SloCert

mag. Andrej Kerin
direktor IPMA®
E-pošta
Rok Petje, mag
Sekretar ZPM
Epošta
dr. Igor Vrečko
predsednik ZPM
E-pošta

Ocenjevalci v programu “IPMA® SloCert” so izkušeni projektni menedžerji iz različnih panog in področij delovanja. Vsi  imajo certifikate in so akreditirani po sistemu IPMA® SloCert. V programu “IPMA® SloCert” kot ocenjevalci sodelujejo:

Neda Bogdanovič Golič
Ocenjevalec
prof. dr. Anton Hauc
Ocenjevalec
mag. Andrej Kerin
Ocenjevalec
prof. dr. Brane Semolič
Ocenjevalec
Božidar Slivnjak
Ocenjevalec
prof. dr. Andrej Škarabot
Ocenjevalec
Po trije (pri ravneh A in B) oziroma dva (pri ravneh C in D) ocenjevalca kot ocenjevalna komisija ocenjujejo posameznega kandidata od njegove prijave naprej, pa vse do zaključka postopka certificiranja.