Kontaktne osebe programa IPMA® SloCert

Ocenjevalci v programu “IPMA® SloCert” so izkušeni projektni menedžerji iz različnih panog in področij delovanja. Vsi  imajo certifikate in so akreditirani po sistemu IPMA® SloCert.

Vodstvo in splošne zadeve programa IPMA® SloCert

mag. Andrej Kerin
Predsednik sveta IPMA® SloCert

Kristijan Pukšič
Direktor IPMA® SloCert

Rok Petje
Sekretar IPMA® SloCert

Ocenjevalci v programu IPMA® SloCert

Neda Bogdanovič Golič
IPMA® SloCert nivo B

Renato Golob
IPMA® SloCert nivo A

dr. Gregor Hauc
IPMA® SloCert nivo B

Andrej Jugovic
IPMA® SloCert nivo B

dr. Aljaž Stare
IPMA® SloCert nivo B

Eva Treven
IPMA® SloCert nivo C