Podaljšanje veljavnosti certifikata na A, B in C ravni

Veljavnost certifikatov A,B,C je pet let, po tem obdobju je potrebno certifikat obnoviti oziroma ga poskusiti nadgraditi v višjo raven certifikata. Za obnovo certifikata mora kandidat izkazati, da je v obdobju preteklih pet let bil aktiven na področju projektnega managementa. Zadostna in ustrezna aktivnost pomeni, da dosega vsaj naslednje kriterije:

  • delovanje v funkciji oz. vlogi, kot jo zahteva izbrana raven recertiiciranja in sicer vsaj v obsegu polovice časa, kot to velja za prvo certifikacijo,
  • se je stalno usposabljal ali izobraževal na področju projektnega managementa in sicer vsaj v obsegu 35 ur letno,
  • je deloval skladno z etičnim kodeksom projektnega managementa.

Kandidat predstavi in zagovarja pripravljeno vlogo in dokumentacijo dvema ocenjevalcema, ki podata oceno upravičenosti podaljšanja veljavnosti certifikata.

Na osnovi pozitivnega mnenja ocenjevalcev, prejmejo kandidati formalno listino – certifikat in dodatno potrdilo o podaljšanju certifikata ter se uredi vnos podaljašanja veljavnosti certifikanta v mednarodno IPMA® evidenco. Certifikat velja od tega datuma naprej pet let.

V zadnjih letih so se spremenili IPMA® nazivi za posamezne ravni, zato recertifikant prejme ustrezen nov naziv.

Za obnovitev certifikata, kandidat odda elektronsko vlogo za prijavo na certificiranje.

Podaljšanje veljavnosti certifikata na D ravni

Veljavnost certifikata D je pet let, po tem obdobju je potrebno certifikat obnoviti oziroma ga poskusiti nadgraditi v višjo raven certifikata s pisnim izpitom.