D-raven: Certificirani vodja projektne naloge

Gre za osebo, ki je strokovnjak in obvlada znanja s področja projektnega managementa.

d3

Komu je namenjen?

Certifikat je namenjen:

  • članom projektnih timov,
  • vodjem projektnih nalog,
  • vsem, ki si želijo potrditve o svojem znanju s področja projektnega managementa,
  • ipd.
Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati glede na nivo certificiranja

Kandidat, ki si želi pridobiti naslov “certificiranega vodje projektne naloge“, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti znanja z vseh področij ICB kompetenc,
  • lahko deluje skladno z vsemi področji ICB kompetenc,
  • dela kot član projektnega tima ali je član osebja projektnih managerjev,
  • ima široko znanje projektnega managementa in sposobnost apliciranja tega znanja.
Postopek certifikacije
1. Oddaja vloge na certificiranje
2. Razgovori s kandidati
3. Delavnice s področja kompetenc po ICB
4. Preverjanje znanj
5. Podelitev certifikatov