B-raven: Certificirani senior projektni manager

Gre za osebo, ki samostojno vodi kompleksne projekte. Certifikat je

b

Komu je namenjen?

Certifikat je namenjen:

 • projektnim managerjem za realizacijo strategij,
 • projektnim managerjem v projektno usmerjenih podjetjih,
 • projektnim managerjem mednarodnih in EU projektov,
 • projektnim managerjem RR projektov,
 • projektnim managerjem v neprofitnih organizacijah,
 • projektnim managerjem v državni upravi,
 • ipd.
Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati glede na nivo certificiranja

Kandidat, ki si želi pridobiti naslov “certificiranega senior projektnega managerja“, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima iz obdobja zadnjih 8 let najmanj 5 let delovnih izkušenj v projektnem managementu, od tega 3 leta kot manager kompleksnih projektov; časovno obdobje 8 let se lahko ob ustrezni utemeljitvi podaljša na 12 let,
 • mora biti sposoben managirati kompleksne projekte,
 • je odgovoren za vse vidike projektnega managementa kompleksnih projektov in vse elemente kompetenc projektnega managementa,
 • managira velik projektni tim in vodi managerje podprojektov,
 • uporablja ustrezne procese, metode, tehnike in orodja projektnega managementa.

Kaj je “kompleksen projekt”?

Kompleksen projekt mora zadovoljevati naslednje kriterije:

 • da je vsebinsko zahteven in ga je zato potrebno členiti na več vsebinsko logičnih zaključenih celot, za katere so zadolženi managerji, ki so podrejeni managerju kompleksnega projekta,
 • v projekt je vključnih večorganizacijskih enot, podjetij in več strok.
Postopek certifikacije
1. Oddaja vloge na certificiranje
2. Razgovori s kandidati
3. Delavnice s področja kompetenc po ICB
4. Delavnica s kandidati
5. Preverjanje znanj
6. Sestanek in razgovori s kandidati o poročilih
7. Predaja in ocena poročila
8. Zagovor poročila
9. Podelitev certifikatov