C-raven: Certificirani projektni manager

Gre za osebo, ki samostojno vodi manj kompleksne projekte oz. sodeluje pri managementu kompleksnih projektov.

c

Komu je namenjen?

Certifikat je namenjen:

  • vodjem vseh vrst nekompleksnih projektov (komercialni, strateški, razvojni itd.),
  • ipd.
Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati glede na nivo certificiranja

Kandidat, ki si želi pridobiti naslov “certificiranega projektnega managerja“, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ima iz obdobja zadnjih 6 let najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri vodenju manj kompleksnih projektov; časovno obdobje 6 let se lahko ob ustrezni utemeljitvi podaljša na 9 let,
  • mora biti sposoben managirati manj kompleksne projekte in/ali asistirati managerju kompleksnih projektov na vseh elementih kompetenc projektnega managementa,
  • je odgovoren za vse vidike projektnega managementa manj kompleksnega projekta ali podprojekta kompleksnega projekta,
  • uporablja ustrezne procese, metode, tehnike in orodja projektnega managementa.
Kaj so “nekompleksni projekti”?
Nekompleksen projekt je projekt, ki ne zadovoljujev kriterijev za kompleksen projekt, vendar ima takšen obseg, ki zahteva uporabo večjega števila kompetenc po ICB kriterijih. Projekt z manjšo kompleksnostjo je tak projekt predvsem iz organizacijskega in interdisciplinarnega vidika.
Postopek certifikacije
1. Oddaja vloge na certificiranje
2. Razgovori s kandidati
3. Delavnice s področja kompetenc po ICB
4. Delavnica s kandidati
5. Preverjanje znanj
6. Sestanek in razgovori s kandidati o poročilih
7. Predaja in ocena poročila
8. Zagovor poročila
9. Podelitev certifikatov