Slovensko združenje za projektni management (ZPM) je neprofitna organizacija, ki vzpodbuja razvoj projektnega managementa v Sloveniji in prispeva k razvoju tega področja v svetovnem merilu. Svojim članom in širši javnosti zagotavlja strokovni in osebni razvoj ter s svojimi storitvami in informacijami omogoča kvalitetnejše sprejemanje strateških in projektnih odločitev.

Slovensko združenje za projektni management želi biti napredno, mednarodno prepoznavno in uveljavljeno ter v regiji vodilno združenje za projektni management. Pod okriljem združenja izvajamo številne programe in storitve kot so Projektni forum, Projektna mreža Slovenije, ZPM mrežnik, ZPM Educa, ZPM dogodku, SloCert, Mladi projektni managerji…

Več o združenju si lahko preberete na naši spletni strani.