Splošni podatki

Ime združenja: SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PROJEKTNI MANAGEMENT
Kratica združenja: ZPM
Sedež združenja: STEGNE 7, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5830559
Številka TR: SI56 6100 0001 0192 622
Davčna številka: SI48549983
Internetna stran: http://www.zpm.si
E-pošta: info@zpm.si
Telefon 031 795 195 (Rok Petje)