IPMA SloCert – Stroški IPMA® certifikacije

Strošek certifikacije je odvisen od izbrane ravni certifikacije, posebni popusti pa so odvisni od tega ali je prijavitelj oziroma kandidat morebiti član ZPM, ali se morebiti iz iste organizacije prijavlja več kandidatov, ali je kandidat redni študent s statusom in podobno. Cena certifikacije v letu 2015 ostaja enaka kot smo jo nastavili za leto 2014.

Račun za certifikacijo izstavi ZPM v enem delu oziroma na željo kandidata v dveh delih, pri čemer znaša znesek prvega obroka minimalno 1000 EUR. Račun (oziroma prvi del računa, če tako želi kandidat) je izstavljen po prijavi kandidatov ter po opravljenem razgovoru s kandidati na informativnem sestanku (drugi del računa pa je izstavljen najkasneje po opravljenem pisnem izpitu in pred predajo ter zagovorom poročila).

Cene certifikacije v letu 2015 so:

  Po prijavi   Člani ZPM(1,2)   Nečlani ZPM(1,2)
  IPMA® nivo A        2000 €           2100 €
  IPMA® nivo B        1550 €           1650 €
  IPMA® nivo C        1150 €           1250 €
  IPMA® nivo D         400 €            400 €
  Obnovitev certifikata A         400 €            400 €
  Obnovitev certifikatov B,C         250 €            250 €
  Obnovitev certifikata D         150 €            150 €

V navedenih cenah ni vključen DDV. V primeru, da kandidat ne zaključi certifikacije v ciklusu, na katerega se je prijavil, se mu v naslednjem ciklusu obračuna 15% dodatno nastalih stroškov prijavljene ravni.

Plačilo vključuje:

  • postopek certifikacije,
  • delavnico z gradivom in osvežitvami med odmori,
  • ICB – IPMA® Competence baseline, Version 3.0 (2006) ter njegov slovenski prevod SKPM -Struktura kompetenc projektnega managementa (2007) v elektronski obliki.

Opcijsko se lahko kandidati odločijo o udeležbi na posebnih tematskih delavnicah za usmerjeno izpopolnjevanje znanja ter za pripravo na pisni izpit.

  Člani ZPM(1,2)

 Nečlani ZPM(1,2)

Delavnica o okoljskih kompetencah        180 €        200 €
Delavnica o tehničnih kompetencah I.        180 €        200 €
Delavnica o tehničnih kompetencah II.        180 €        200 €
Delavnica o vedenjskih kompetencah        180 €        200 €
Paket vseh štirih delavnic        420 €        500 €

V navedenih cenah ni vključen DDV.

Plačila se izvedejo na TRR Združenje za projektni management (TRR 03104-1000009376), sklic na številko  00-2008202.

(1) Op.2 – redni študentje s statusom imajo na navedene cene 10 % popusta.

(2) Op.1 –