Projektna mreža Slovenije – Terminologija

Spoštovani!

Pred vami je po mnenju avtorjev izbor najbolj pogostih izrazov, ki se uporabljajo na področju projektnega managementa – PM. Na osnovi različnih virov v angleščini  ter dosedanjih prevodov v slovenščino, smo v slovenščini izbrali že obstoječe izraze ali predložili nove, ki smo jih ocenili kot najprimernejše. V tej terminologiji smo se pretežno izognili izrazom s področja same tehnike planiranja.

Zdaj vas vabimo, da nam posredujete morebitne predloge in dopolnitve ki bi po vašem mnenju lahko pripomogle k izboljšanju predlaganega nabora.

Slovensko-angleško terminologijo najdete tukaj!

Angleško-slovensko terminologijo najdete tukaj!

Svoje pripombe posredujte na naslov andrej.kerin@guest.arnes.si

Skupaj smo lahko močnejši!

 

Uredništvo Projektne mreže