Učinkovito vodenje, motiviranje in komuniciranje projektnega managerja

Pri izvedbi projekta pogosto pozabimo na človeški dejavnik, čeprav so prav ljudje tisti, ki bodo zastavljen projekt realizirali. Poleg ostalih znanj in veščin, ki so pomembna za uspešno realizacijo, so ključne tudi veščine vodenja, motiviranja in komuniciranja.

Vsebina:

 • 4 jeziki vodenja, motiviranja in komuniciranja: SDI® osebnostni profili kot podlaga za vodenje, motiviranje in komuniciranje:
  • kako uspešno in učinkovito voditi in motivirati sodelavce za uspešno realizacijo projekta (tudi kadar nimamo na voljo finančne stimulacije)
  • komuniciranje, ki vodi do želenega rezultata
 • vzpostavitev sinergij tima: projektni tim in razvojne stopnje ter vloga projektnega managerja
 • 5 korakov ciljnega vodenja
 • učinkovito delegiranje nalog znotraj projektnega tima

Cilj usposabljanja:

Udeleženci spoznajo vlogo in pomen veščin vodenja, motiviranja in komuniciranja za uspešno izvedbo projekta. Spoznajo in praktično preskusijo orodje za učinkovito vodenje, motiviranje in komuniciranje. Na študiji primera pridobljene veščine uporabijo v praksi.

Način dela:

Delo poteka individualno (lastni akcijski načrt), v manjših skupinah in frontalno. Vsebina je zastavljena tako, da udeleženci pridobijo konkretna orodja, ki jih takoj lahko uporabijo v praksi.

Komu je seminar namenjen:

 • vodjem projektov / projektnim managerjem in njihovim sodelavcem,
 • managerjem, odgovornim za projektno izvajanje strategij in organizatorjem projektnih procesov,
 • sodelavcem strateških in planskih služb ter vodjem in sodelavcem projektnih pisarn,
 • projektnim managerjem, zadolženim za projekte javnih naročil,
 • kandidatom za pridobitev mednarodnih certifikatov.

Trajanje seminarja:

8 pedagoških ur (1 dan)

O predavateljici:

D 08.12.08 SUZANA STULAR - VAS PARTNER FOTO: ALES BENOMag. Suzana Ester Car, univ. dipl. soc., se z vodenjem in komuniciranjem kot samostojna svetovalka in trenerka ukvarja že 10 let. Je certificirana interpretatorka orodja SDI® 1. in 2. stopnje.  Je urednica priročnika Sodobna orodja vodenja, ki ga izdaja Založba Forum Media. Pred tem je 7 let delala na vodstvenih in vodilnih položajih tako v gospodarstvu kot negospodarstvu. Pri svojem delu znanja s področja projektnega managementa uporablja pri svojem delu kot zunanja nosilka projektov v podjetjih.