Page 2 - ZPM_Mreznik_junij_2015_FINAL
P. 2
2 kazalo 3 IZTOK PALČIČ Uvodnik 4 OBVESTILA UREDNIŠTVA Novosti in tekoče aktivnosti v ZPM 6 OBVESTILA UREDNIŠTVA Novice iz sveta projektnega managementa 8 ROK PETJE Poročilo s Projektnega foruma 2015 10 IGOR VREČKO Intervju: Pogovor s prof. dr. Antonom Haucem, prvim predsednikom ZPM in prvim častnim članom ZPM 18 TANJA ARH Predstavitev projekta: Noč, ko se predstavijo raziskovalci 22 MLADI PROJEKTNI MANAGERJI Pestra pomlad v sekciji mladi projektni managerji 25 ANDREJ KERIN Program IPMA SloCert 26 TANJA ARH Program ZPM Educa 27 IZTOK PALČIČ Program Projektna mreža Slovenije 29 Prihajajoči dogodki s področja ZPM 30 Zakaj postati član ZPM? 32 Oblike članstva v ZPM 34 Korporacijski člani ZPM 35 Oglaševanje v ZPM mrežniku ZPM mrežnik; Informacije o ZPM in projektnem managementu; Uredniški odbor: dr. Iztok Palčič (odgovorni urednik), Igor Vrečko, Tanja Arh, Matjaž Madžarac, Mojca Skale, Jure Kovač, Rok Petje, Andrej Kerin, Teja Povhe, Primož Duh; Oblikovanje: dr. Tanja Arh; Izdajatelj: SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PROJEKTNI MANAGEMENT; E-naklada: 1000 izvodov; Izhaja: 3-krat letno (februar, maj, november); Facebook: https://www.facebook.com/Slovensko.zdruzenje.za.projektni.management; Spletna stran: http://zpm-si.com/zpm-novicnik; ZPM mr ežnik | Letnik I, številka 2, junij 2015
   1   2   3   4   5   6   7