Page 5 - ZPM_Mreznik_junij_2015_FINAL
P. 5
5 Obvestila uredništva Novosti in tekoče aktivnosti v ZPM Po nekoliko daljšem premoru smo obudili program usposabljanja in izobraževanja s področja projektnega menedžmenta ZPM EDUCA . Naše strokovne seminarje bomo izvajali s pomočjo novega partnerja Mednarodnega centra za prenos znanja d.o.o. Sodelovanje smo sicer zastavili še širše in v različnih oblikah na več vsebinskih področjih, vključevalo pa bo predvsem: • razvojne naloge in usposabljanja na področju projektnega menedžmenta, • pripravo in sodelovanje v projektih s področja projektnega menedžmenta s ciljem koriščenja nacionalnih in EU sredstev, • izobraževanje in usposabljanje, izvedba strokovnih konferenc in publiciranje s področja projektnega menedžmenta. Vljudno vas vabimo, da sodelujete s svojimi prispevki v okviru navedenih rubrik, ali celo predlagate dodatne rubrike in vsebine, ki bi izboljšale ZPM mrežnik. ZPM mr ežnik | Letnik I, številka 2, junij 2015
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10